ZONL opent vanaf volgende week bijna alle woonzorglocaties voor bezoek

Emmeloord/Steenwijkerland - Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) opent vanaf volgende week bijna alle woonzorglocaties voor bezoek. Hof van Smeden in Emmeloord startte twee weken geleden als een van de eerste locaties.

Bestuurder Albert Hilvers: 'Toen woonzorgcentrum Hof van Smeden startte als één van de eerste locaties die open ging voor bezoek, hebben we alle andere locaties ook al gelijk betrokken. We hebben vragenlijsten opgesteld en gesprekken gevoerd en daaruit veel informatie opgehaald om nu te kunnen handelen zoals we doen'.

ZONL deelt alle opgestelde protocollen, communicatie, plannen en ervaringen met vele andere organisaties in de regio. 'We moeten samen zorgen voor de best passende zorg voor inwoners, dat kan niet als je alleen aan je zelf denkt. Samen delen en mogelijk maken is het nieuwe normaal wat mij betreft'.

Maatwerk

Maatwerk zit volgens ZONL in de individuele wensen, behoeften en angsten van bewoners, contactpersonen en medewerkers. Ook in de mate van kwetsbaarheid van individuele zorgsituaties. Maatwerk zit in de soort voorziening, gaat het over een woonzorgcentrum, een verpleegafdeling of een kleinschalige groepswoning? Daarnaast wordt gekeken naar de letterlijke ligging en toegankelijkheid van een locatie; is er één hoofdingang of zijn er meerdere looproutes mogelijk? ZONL wil zo veel mogelijk recht doen aan iedere betrokkene. Hilvers: 'Doordat we dit nu weten, kunnen we ook met vertrouwen weer voorzichtig open'.

Plan van aanpak

Alle woonzorglocaties van ZONL hebben een plan van aanpak gemaakt voor de eigen locatie. Onder meer vanuit de goede ervaringen van de eerste fase locatie - Hof van Smeden en de vragenlijsten die zijn ingeleverd vanuit heel het gebied. 'We toetsen nu de maatwerkplannen en stemmen deze af met de medezeggenschapsorganen. Vanaf volgende week gaan de verschillende woonzorglocaties gefaseerd open. Helaas kan verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord nog niet open voor bezoek. Locaties waar sprake is van besmetting volgen een ander pad'.

Continuïteit van zorg

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft enerzijds de taak om te zorgen voor voldoende preventieve maatregelen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen. Anderzijds is zij verantwoordelijk voor de continuïteit van (specialistische) zorg en behandeling in een grote regio als deze getroffen wordt met deze crisis. Een speciaal crisisteam is al weken bezig met het verzamelen en verstrekken van informatie, het treffen van vele voorbereidingen en het uitvoeren van genomen maatregelen in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de GGD-organisaties in het werkgebied.

'We doen als heel ZONL ons best en hebben samen alles in het werk gesteld om te kunnen blijven doen wat nodig is. Ons voornaamste taak is de continuïteit van zorg zoveel als mogelijk te borgen voor deze regio. Veilig en van hoge kwaliteit, daar staan we voor'.

Volg ook de website www.zorggroep-onl.nl voor actuele informatie.

ZONL gaat, conform de richtlijnen, vanaf volgende week gefaseerd open voor bezoek in de volgende woonzorglocaties:

  1. Woonzorgcentrum Hof van Smeden, Emmeloord (reeds beperkt open)
  2. Woonzorgcentrum Wittesteijn, inclusief Kleinschalig wonen, Emmeloord
  3. Revalidatie De Schakel, Emmeloord
  4. Verpleeghuis ’t Kompas, Urk
  5. Woonzorgcentrum Markehof, inclusief Kleinschalig wonen, Marknesse
  6. Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg, inclusief Kleinschalig wonen, Vollenhove
  7. Woonzorgcentrum Zonnewiede, Giethoorn
  8. Kleinschalig wonen De Meenthehof, Steenwijk
  9. Kleinschalig wonen De Zaaier, Blokzijl