WerkCorporatie scoort mooie cijfers

Emmeloord - Van het aantal aanmeldingen bij de WerkCorporatie is 56,7% (gedeeltelijk) uitgestroomd naar werk, school of naar een bestaan als zelfstandig ondernemer.

Dat is meer dan het dubbele van de doelstelling, die was gesteld op 25%. Wethouder Hans Wijnants van Noordoostpolder is blij verrast. ‘De WerkCorporatie heeft alle doelstellingen gehaald. De complexere problematieken van de kandidaten, maakte de bemiddeling steeds ingewikkelder. Toch is het ze weer gelukt.’ De WerkCorporatie is inmiddels vijf jaar actief.

Van de kandidaten met een bijstandsuitkering is een uitstroom gerealiseerd van 40,4%. De doelstelling was 40%. Wijnants: ‘Daarmee levert de WerkCorporatie wederom een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van wie aan het werk kan. Natuurlijk hielp de krapte op de arbeidsmarkt. Maar omdat de afstand tot de arbeidsmarkt van kandidaten steeds groter wordt, blijft het hard werken en is de betrokkenheid van goede begeleiders onontbeerlijk.’ De goede cijfers zijn volgens Wijnants ook te danken aan de inspanningen van de 260 Buitengewone Werkgevers in de polder.

Om de kracht van de WerkCorporatie nog beter te benutten, is inmiddels een pilot gestart om meer inwoners toegang te geven tot de dienstverlening van de WerkCorporatie. Ook wie niet direct zicht heeft op werk, mag gebruik maken van trainingen en contacten van de WerkCorporatie. Het gaat om 120 kandidaten die door een klantmanager van de gemeente Noordoostpolder begeleid worden binnen de muren van de WerkCorporatie.