Grote woningnood bij torenvalken in polder

Emmeloord - Vrijwilligers van de Roofvogelwerkgroep Noordoostpolder hebben het aantal torenvalkkasten in de polder uitgebreid met een kleine twintig kasten. Er hangen nu rond de 150 kasten.

Zelfs kasten die pas in april zijn opgehangen, zijn al bewoond, laat de werkgroep weten. Kennelijk heerste er woningnood onder de torenvalken in de Noordoostpolder. Torenvalken zijn graag geziene gasten op agrarische bedrijven, omdat ze veel muizen vangen, zeker als ze jongen hebben. Inmiddels hangen er rond de 160 kasten voor torenvalken in dit deel van Flevoland.

8 eieren

Naast een goede bezettingsgraad worden er flink eieren gelegd door de vogels. 'We hebben zelfs broedsels van 8 eieren, dat is echt bijzonder', zegt Harold Boer, roofvogelvrijwilliger en medewerker van Landschapsbeheer Flevoland. 'We zien dit jaar een bezettingsgraad van 65%', gaat hij verder. 'Dat is een mooi resultaat. We moeten natuurlijk nog wel afwachten hoeveel broedsels uiteindelijk succesvol zullen uitvliegen. Maar het ziet er voorlopig gunstig uit.'


De Roofvogelwerkgroep werkt bij het plaatsen van de kasten samen met Landschapsbeheer Flevoland, waar een deel van de kasten wordt gemaakt. De kasten worden op boerenerven opgehangen, vaak tegen gebouwen, soms aan bomen. 'Dat laatste is niet aan te raden',  vervolgt Harold.  'Marters kunnen via de boomstam de kast erg makkelijk bereiken om de eieren en/of jongen te roven. En dan nog een tip voor mensen waar de kast niet bewoond is. Zorg dat er wat houtsnippers op de bodem liggen', besluit de roofvogelkenner. “Zonder dat is de kans op bewoning door torenvalken heel klein.”

Wie ook een torenvalkkast op het erf wil, kan contact opnemen met Harold Boer, boer@landschapsbeheer.net of 0320 294939.