Flevoland redelijk getroffen door de impact van corona op de werkgelegenheid

Regio - De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot, verwacht het UWV. De arbeidsmarktregio Flevoland is meer dan gemiddeld getroffen.

Vooral in Groot-Amsterdam en Zuidoost-Nederland lijkt de arbeidsmarkt de coronacrisis te voelen. In Groningen en Drenthe is het verwachte verlies van werkgelegenheid het kleinst.

Dit blijkt uit een analyse van het UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 35 arbeidsmarktregio’s. De terugloop van werk in een regio, hangt voor een groot deel af van de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. Regio’s met veel werknemers in de sectoren horeca en zakelijke dienstverlening (zoals uitzendbureaus) zien de werkgelegenheid harder teruglopen dan regio’s met veel werknemers in de sectoren zorg & welzijn en openbaar bestuur, waar het werk nog steeds toeneemt.

Impact coronacrisis regio Flevoland

De uitzendbureaus en horeca in Flevoland zijn het zwaarst getroffen, net als overal in Nederland. Een derde van alle werknemers werkt in zwaar getroffen sectoren. Ook een sector als de exportgerichte industrie voelt de pijn. In Flevoland werkt bijna 8 procent van de werknemers in deze sector. Omdat het aandeel flex laag is (17 procent), lopen ook werknemers met een vast dienstverband risico van baanverlies. Voor de regio belangrijke sectoren als Groothandel en Transport & Logistiek worden minder geraakt door de crisis.

Groei in zorg, overheid en post & koeriers

In de sectoren zorg, overheid en post & koeriers, waarin 39.400 mensen werkzaam zijn, wordt een groei verwacht. Dit is 23 procent van de werkgelegenheid in deze arbeidsmarktregio. Verreweg de meeste mensen werken in zorg en welzijn; 25.100 werknemers. Het openbaar bestuur is goed voor de werkgelegenheid van 13.200 mensen en de sector post en koeriers telt in Flevoland 1.100 werknemers.