INGEZONDEN | Afvalinzameling Noordoostpolder

In De Noordoostpolder las ik dat de gemeente Noordoostpolder met ingang van 1 januari 2021 wil beginnen met het zogenaamde recycle-tarief voor afvalinzameling. De bedoeling hiervan zal zijn de hoeveelheid restafval per persoon per jaar te verminderen.

Ik vind het dan ook heel vreemd dat de gemeente zegt minder afval te willen belonen, maar het variabele tarief niet wil laten afhangen van het gewicht van het aangeboden restafval. Er wordt gekozen voor het aantal keren dat de restafvalcontainer aan de weg wordt gezet of (bij hoogbouw) het aantal keer dat de bewoner de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt.

Gewicht

Op de voorgestelde wijze is de hoeveelheid aangeboden restafval maar beperkt van invloed op het tarief. Immers het aan de weg zetten een restafvalcontainer zal dan bij een volle container even duur zijn als bij een half gevulde, onafhankelijk van het gewicht. Kostenbesparing door ophaalbeurten over te slaan tot de container vol is, geeft mogelijk met name ’s zomers kans op stankoverlast

In hoogbouw is er in keuken of balkon vaak geen plaats voor een vuilnisbak, die geschikt is voor een grote vuilniszak. Als er per keer van gebruik van de ondergrondse container moet worden betaald, lijkt mij het kans van een “verzamelvuiniszak” op het balkon zeker niet denkbeeldig. Hierbij bestaat het risico dat hierdoor ongewenste dieren als muizen, insecten, e.d. worden aangetrokken.

Iets, waar wethouder en gemeenteraad nog maar eens over moet nadenken, lijkt mij.


Ton Kloppenborg, Emmeloord