King Russet is de topper van Den Hartigh

Emmeloord - Aardappelhandelshuis Den Hartigh uit Emmeloord heeft een rassenveld van zo’n 4 hectare liggen langs de A6, tussen Emmeloord en Tollebeek. Fritesras King Russet is één van de toprassen van dit moment, geeft Jan Miggels aan.

Op het veld houdt Den Hartigh meerdere proeven. Een bewaarproef met 8 rassen voor de pootgoed- en consumptieteelt is daar onderdeel van. Welke manier van bewaring zorgt voor het beste resultaat voor een bepaald ras, en welke manier juist niet? Miggels: ‘In deze proef kijken we naar de effecten op knolaantal na bewaring met mechanische koeling, Ethyleen of Talent. Op dit moment zien we minder stengels in de veldjes met mechanische koeling. Het uiteindelijke resultaat wordt pas duidelijk na de oogst, als de knollen geteld worden. De veldjes met Talent en Ethyleen geven iets meer stengels.’

King Russet

Daarnaast is er een proef op een halve hectare, met het nieuwe ras King Russet. ‘Dat is wat ons betreft een heel veelbelovend nieuw fritesras met een brede aardappelmoeheid-resistentie’, vertelt Miggels. ‘We willen meer knollen aan de plant zien te krijgen, zodat telers meer opbrengst krijgen.’ In de proef varieert Den Hartigh de bewaarmethoden met vijf plantafstanden. ‘Je kunt al duidelijk zien dat er meer stengels per strekkende meter staan als je heel nauw plant met King Russet.’

Ondanks de droogte wordt het proefveld niet beregend. Dat komt mede door de wind, waardoor er kans is dat het ene deel meer water krijgt dan het andere. ‘Het lijkt erop dat King Russet weinig last heeft van droogte. Dat heeft ook deels met de grond hier te maken. Als we onderin de rug kijken, vinden we relatief veel vochtige grond ten opzichte van andere percelen.’

Inzet op droogte

Droogte is nu een algemeen issue. Daarom is in het verleden al enkele keren ingezet op robuuste rassen, die ook onder minder goede omstandigheden presteren. King Russet is daar een resultaat van. Ook de rassen Gaya en Connect presteren die omstandigheden. ‘We willen sterke rassen ontwikkelen die minder water nodig hebben. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten, waar zoet water steeds schaarser wordt. Het is interessant als je dan rassen hebt die minder water nodig hebben.’ Ook dichter bij huis is een dergelijk ras interessant, geeft Miggels aan. ‘In Zeeland en Noord-Groningen kan niet overal beregend worden voor de pootgoedteelt. Dan is het interessant om rassen te ontwikkelen die sterk zijn tegen droogte.’

Naast droogte, waar Miggels en zijn collega’s sinds drie jaar meer last van hebben, spelen ook virussen een rol. ‘Er is momenteel in Nederland enorm veel luis. De uitgangssituatie van afgelopen jaar was niet perfect. Staat er op het proefveld een jonge zaailing met een viruszieke plant, dan gooien we deze weg. In dit soort nieuwe rassen zien we geen toekomst’.

Virusresistentie is een speerpunt in het veredelingsprogramma van Den Hartigh. ‘Met onze selectie houden we sterk rekening met virussen en selecteren we robuuste rassen. ‘In ons rassenpakket hebben we drie virusresistente rassen: Connect, Prada en Gaya’.

Alexander Drost