GroenLinks NOP: 'Blijven investeren in bouw en duurzaamheid'

Emmeloord - Vanwege tekorten in het sociaal domein, de coronacrisis en een dreigende recessie moet er worden bezuinigd. Maandag bespreekt de gemeenteraad de zogenaamde ‘perspectiefnota’, waarin het college aangeeft waarop volgens hen bezuinigd zou kunnen worden.

De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk dat bij de keuzes die gemaakt worden, gekeken wordt naar de langere termijn. ‘Tijdens de laatste economische crisis hebben we meegemaakt dat er werd bezuinigd op allerlei voorzieningen, subsidies voor verenigingen gingen naar beneden, investeringen werden uitgesteld en de belastingen gingen omhoog. Hierdoor zijn veel banen verloren gegaan en zijn de publieke voorzieningen verschraald. Wij willen voorkomen dat we korte termijn beslissingen gaan maken. De blik moeten we op de toekomst gericht houden’, vindt GroenLinks raadslid Hylke Hekkenberg.

 
Advies Nederlandse Bank

Onlangs kwam de De Nederlandse Bank met een beleidsadvies voor de overheid. De DNB adviseert om door te  gaan met  publieke investeringen,  de bouwproductie op peil te houden en om vergroening en verduurzaming naar voren te halen. GroenLinks Noordoostpolder wil dat het advies van De Nederlandse Bank wordt overgenomen en door het college in de begroting wordt verwerkt. Hekkenberg: ‘Het advies van DNB is er op gericht dat de economie blijft draaien, er genoeg woningen worden bijgebouwd, publieke voorzieningen overeind blijven en we ons in blijven zetten voor een duurzame samenleving. Wie kan daar nou tegen zijn?’

Niet bezuinigen op verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

De fractie wil ook dat een aantal van de  voorgestelde bezuinigingen niet doorgaan. Zo stelt het college voor om het budget voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen te halveren. GroenLinks vindt deze bezuiniging zeer ongewenst en dient daarom een motie in om dit te voorkomen. Volgens de fractie is het van groot belang dat de gemeente hierin blijft investeren omdat doelstellingen op gebied van duurzame energie en klimaat anders niet gehaald gaan worden. 

Meer doen voor Biodiversiteit

Ook dient de fractie samen met het CDA en de CU SGP een motie in voor biodiversiteit. De partijen willen dat de gemeente meer inzet gaat tonen voor herstel van biodiversiteit en hiervoor samen gaat werken met organisaties en bedrijven uit Noordoostpolder die op dit gebied actief zijn. Volgens GroenLinks zijn er tal van onbenutte mogelijkheden en kansen om de soortenrijkdom te vergroten zodat de natuur zich kan herstellen en de Noordoostpolder er ook nog eens mooier uit gaat zien.