OMDENKEN | NOP2025

Wel eens van NL2025 gehoord? Voor mij en Hidde was het nieuw. Onder het motto: Samen maken we Nederland, start NL2025 een paar jaar geleden, vanuit het gezamenlijke geloof en de gedeelde passie om een nog betere toekomst voor Nederland te maken, voor de huidige en toekomstige generaties. Bij de oprichting van NL2025 is een landelijke enquête gehouden. De uitkomsten van het onderzoek staan aan de basis van de keuzes voor de drie thema’s van NL2025: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving.

NL2025 is een beweging waarin onder andere directeuren en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunst, bedrijfsleven en sport zich op persoonlijke titel, en vanuit het beginsel wat je krijgt geef je door, inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken door de inzet van kennis, expertise en haar netwerk.

Sociaal en solidair

Uit de enquête bij de oprichting komt een duidelijk antwoord. Ja, we houden van Nederland en om dat zo te houden, moeten we aan de slag. We koesteren onze persoonlijke vrijheid, onze internationale blik en onze eigen verantwoordelijkheid. We moeten wat minder individualistisch, risicomijdend en braaf zijn. En wat meer sociaal en solidair, met meer respect voor gezag. Tegelijkertijd willen we ook vooruitstrevender en ondernemender zijn. Een mooie puzzel Hidde!

Momenteel bestaat het netwerk uit honderden Nederlanders, onder aanvoering van o.a. Feike Sijbesma, die hun invloed aanwenden om de doelstellingen te ondersteunen en projecten te begeleiden. Regionaal en lokaal ontstaan er soortgelijke bewegingen. Je begrijpt al waar ik heen wil Hidde; NOP2025!

Waarom geen NOP2025. Breng een groep invloedrijke Noppers bij elkaar die bereid zijn hun schouders hier onder te zetten vanuit het motto: Samen maken we de Noordoostpolder. Na de eerste Covid-19 golf zijn er talloze ideeën ontstaan over aanpassingen die nodig zijn voor excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving; waar wachten we op!

Spelregels

Er zijn wel spelregels. NOP2025 wil inwoners van de NOP inspireren, activeren en faciliteren om met elkaar van de polder een nog mooier gebied te maken. We creëren een brede maatschappelijke beweging en focussen ons op de overeenkomsten en bevorderen nieuwe en bestaande initiatieven binnen de genoemde thema’s.

We zetten ons op persoonlijke titel in en zijn gemotiveerd om het gedachtegoed van NOP2025 actief uit te dragen. Dit doen we op basis van: ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders. We vertegenwoordigen geen politiek, commercieel en/of religieus belang. We behartigen geen belangen van verenigingen, bonden en dergelijke. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit diversiteit (van mensen en ideeën) en inclusiviteit gezamenlijk oplossingen kunnen realiseren.

Stootkracht

Nop2025, naast NL2025, kan een geweldige stootkracht voor de polder worden. Vooral als de toekomstige generaties dit oppakken. Er geldt echter één voorwaarde; de toekomst bouw je niet door ergens tegen te zijn, die personen zijn er genoeg, maar door ergens vóór te zijn.

Henk Tiesinga