Woonvisie: speerpunt aanbod voor senioren

Emmeloord - Nieuw woningaanbod voor senioren is het speerpunt in de concept-woonvisie ‘Kansen grijpen’ van de gemeente Noordoostpolder.

Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘Kansen grijpen is waar we, als gemeente, op inzetten. De woonvisie is niet dichtgetimmerd, maar beweegt mee met de vraag. Zowel in aantallen als in type woningen. Op dit moment zetten we in op nieuw aanbod voor senioren, om hen te verleiden te verhuizen zodat er woningen voor jongeren/starters beschikbaar komen. Dit doen we onder andere door ‘onderzoekend ontwikkelen’, via kleinschalige pilotprojecten de woonvraag onder senioren te toetsen in zowel Emmeloord als een aantal dorpen.’

Tiny houses

Een aantrekkelijke woningmarkt met een gevarieerd aanbod en met een goede doorstroming wil de gemeente bereiken door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor nieuwe woonvormen, zoals Tiny houses. Als partijen met een idee komen voor nieuwe woonvormen, denkt de gemeente mee in mogelijkheden.

Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt in Noordoostpolder. Hierbij denk ik dan aan bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen van de coronacrisis, maar ook het 100.000 woningen-project van Flevoland en Regio Zwolle. We bekijken hoe deze ontwikkelingen meegenomen kunnen worden in de visie voor de behandeling van de woonvisie in de raad.’

100.000 woningen-project

Het 100.000 woningen-project (naar aanleiding van de motie Koerhuis) is net opgestart. Daarin wordt ook voor Noordoostpolder onderzocht hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden en waar dat verantwoord is. Daarnaast wordt vanuit de Regio Zwolle een woningvraag verwacht.

Voor de totstandkoming van de woningvisie sprak de gemeente onder andere met bewoners, dorpsbelangen, Mercatus, Woonzorg Nederland, zorgpartijen, marktpartijen, makelaars en bedrijven. De concept-woonvisie ligt vanaf donderdag 2 juli 2020 6 weken ter inzage