STOPPELS | Luchtfietsen

Utopische vergezichten, die zijn er genoeg. Met bijbehorende plannen van politici. Zo denkt Sharon Dijksma de stad Amsterdam in 2030 te vrijwaren van auto’s op fossiele brandstof. Minister Schouten introduceerde snel na haar aantreden een plan voor transitie naar kringlooplandbouw in 2030. Frans Timmermans, de eurocommissaris voor het klimaatbeleid, wil voor de hele EU 55% CO2-reductie in 2030. Plannen voor bescherming en verbetering van ons leefmilieu zijn te prijzen. Mits ze draagvlak hebben en uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Anders is het luchtfietserij.

Utopisch

Helaas gebeurt het dat plannen via een achterkamer realiteit worden, zonder na te denken over de effecten. Zo is minister Wiebes van economische zaken er nog steeds heilig van overtuigd dat het opstoken van bossen nodig is om onze klimaatdoelen te halen. Te beginnen met 24% minder uitstoot van CO2 in 2020. Nou, dat halen we al niet meer, ondanks de grootschalige bijstook van houtpellets in kolencentrales en biomassacentrales. Het werd een miljarden verslindende operatie.

Onder Kamp, de voorganger van Wiebes is deze gekte al begonnen. Miljarden belastinggeld ging op aan subsidies voor de bouw van nieuwe kolencentrales en biomassacentrales. Om de gekte nog gekker te maken, krijgen energie-opwekkers zoals Vattenfall miljarden euro’s subsidie om de CO2 uit biomassa de lucht in te blazen. Plus fijnstof en stikstofoxiden. Biomassa is een volwaardig verdienmodel geworden. Waar de overheid de subsidies van betaalt? Energieheffing en ODE (Opslag Duurzame Energie) op gas en elektriciteit. En daar gaat natuurlijk nog BTW overheen.

Biomassa is ‘fout’

Maar het tij keert, biomassa is ‘fout’. Burgers, milieuorganisaties en steeds meer politici zien de waanzin hiervan. We kappen bossen in Estland en Canada, vervoeren de pellets met dieselschepen naar Nederland, vervuilen de lucht, stoten tweemaal zoveel CO2 uit als met aardgas, en we verspillen miljarden aan belastinggeld. Dat alles voor het heilige klimaat-doel van Wiebes. Minder CO2, op papier. Maar niet in de lucht. Zelfs Vattenfall besloot vorige week om de geplande biomassacentrale in Diemen voorlopig ‘on hold’ te zetten. Ik zie dat vooral als een PR-stunt.

We hebben ons, plat gezegd, laten naaien door klimaatboekhouders in de politiek, ‘deskundigen’ en milieuorganisaties die vinden dat aardgas van Shell vervuilender is dan een kolencentrale op biomassa. Ook Urgenda erkent inmiddels dat biomassa het klimaat niet redt. In de transitiefase naar duurzame energie is aardgas beter, zegt het boegbeeld van Urgenda, Marianne Minnesma. En in de tussentijd, voegt zij eraan toe, moeten we vooral veel bomen planten. Laat dat nu ook een speerpunt zijn in de Green Deal van Timmermans. Niks mis mee.

Aardgas

Dus voorlopig stoken we nog even aardgas. Shell is daar specialist in, en Wiebes kan het tegen de huidige marktprijzen spotgoedkoop importeren. Energiebelasting en ODE kunnen dus omlaag en krijgen ook een ander ‘oormerk’: bomen planten, huizen isoleren en huizen bouwen. Bijvoorbeeld van hout. Dat is geen luchtfietserij.

Henk van de Haar

hhaar@planet.nl