Laatste schoolweek op cbs Klimop Nagele

Nagele - Alle leerlingen van cbs de Klimop uit Nagele poseren voor hun schoolgebouw waarvan ze deze week afscheid nemen. De school sluit.

De school fuseert met de Titus Brandsmaschool in het dorp en samen vormen ze per 1 augustus SWS De Kring. De school met de bijbel in Nagele werd opgericht in 1955. Op 5 september van dat jaar werd gestart met 69 leerlingen, verdeeld over twee klassen.

Het huidige schoolgebouw stond er toen nog niet. In kamp Nagele was in de barakken ruimte gecreëerd voor klaslokalen. Op 26 januari 1957 werd het huidige schoolgebouw geopend. Een jaar later telde de school 162 leerlingen en kwam er een vijfde leslokaal.

Kleuterschool

In 1960 komt er ook een christelijke kleuterschool, eerst in de vergaderzaal in de gereformeerde kerk. Pas in 1970 komt er een kleuterschool met twee leslokalen: “Klimop”. In 1985 worden de lagere school en de kleuterschool samengevoegd tot de basisschool. Het schoolgebouw van de school met de bijbel wordt aangepast zodat ook de kleuters hier hun eigen ruimte krijgen.

Begin jaren negentig waren er gesprekken tussen de drie scholen in het dorp en dorpsbelang om de scholen in één gebouw te huisvesten, met behoud van identiteit. De gemeente ging akkoord met het financiële plaatje, maar helaas ging het plan uiteindelijk niet door.

Fusie

Inmiddels is de tijd rijp voor een fusie. Het fusieproces werd vorig jaar gestart met tal van ouderavonden en het vormen van een werkgroep en dat leidde vrij snel tot het doorhakken van knopen. Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht gaven hun goedkeuring en ook de gemeente is blij met de scholenfusie in Nagele.

De fusieschool telt straks 130 leerlingen. De huidige directeur Paulien Elshof van de Titus Brandsma wordt directeur van de samenwerkingsschool.