Noordoostpolder voert de gechipte restafvalbak in

Emmeloord - Een sterk verdeelde gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met de invoering van het Recycle-tarief in de Noordoostpolder. Wethouder Anjo Simonse denkt dat daarmee de gemiddelde hoeveelheid restafval naar 60 kilo per huishouden gaat.

Dat denken verder alleen CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA en GroenLinks, waardoor het voorstel het met de hakken (15 tegen 14 stemmen) over de sloot haalde. Een amendement van Politieke Unie redde het met dezelfde stemmenverhouding net niet. De partij ziet liever dat de afvalcontainer minder vaak wordt opgehaald, zodat inwoners min of meer gedwongen worden om beter te scheiden.

 

Niet uit te leggen

Net als SP, ONS en D66 zou Politieke Unie dan volgend jaar willen beslissen over het Recycle-tarief. In 2017 kreeg elk huishouden extra bakken aan huis voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken. Hierdoor nam het restafval per persoon met gemiddeld 100 kilo af tot 140 kilo per persoon in 2018. 'Waarom moeten we dan alweer een nieuw systeem introduceren. Dat is niet uit te leggen aan de inwoners’, vindt Toon van Steen.

Voorstanders zien dat anders. Volgens het CDA is de nieuwe aanpak eerlijker. ‘Simpel: bied je vaker dan zeven keer afval aan, dan ben je duurder uit. Doe je dat minder, dan bespaar je geld’, aldus Johan Goos. Volgens hem is er verder geen sprake van ‘een gigantische verandering’.

Het besluit van de raad betekent dat de nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing op 1 januari 2021 ingaat. Met het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aanbieden of de ondergrondse container voor restafval gebruiken bepaalt de hoogte van het variabele deel.

 

Gechipte restafvalbak

Om dit te kunnen bepalen krijgt elk huishouden (laagbouw) een nieuwe gechipte restafvalbak. Inwoners kunnen zelf kiezen welk formaat restafvalbak zij willen ontvangen. Hierover ontvangen zij komende week een brief.

De omwisseling van de restafvalbakken staat gepland in augustus en september en wordt uitgevoerd door afval en energiebedrijf HVC. De chip in de nieuwe restafvalbakken registreert alleen wanneer de bak wordt geleegd. Deze gegevens zijn nodig om de hoogte van het recycle-tarief te bepalen.

Standaard krijgt elk laagbouwadres een restafvalbak van 240 liter. Wanneer zij een bak van 140 liter willen ontvangen, kunnen zij dit aangeven. Meer informatie hierover staat in de brief die komende week op de deurmat valt. Bewoners van hoogbouw ontvangen later ook een brief.

 

Inzamelfrequentie

Naast de afvalstoffenheffing, veranderen er volgend jaar nog een aantal andere dingen. Zo wordt de inzamelfrequentie van gft en etensresten in juli en augustus aangepast naar twee keer per maand. Er komt twee keer per jaar een snoeiroute waarbij HVC tuinafval bij inwoners thuis ophaalt. Bewoners van hoogbouw krijgen meer mogelijkheden om afval dichtbij huis gescheiden in te leveren en er komen op diverse plekken in de gemeente nieuwe glascontainers.