Nieuw groeifonds voor ondernemers in Flevoland

Emmeloord - Er komt een nieuw groeifonds voor ondernemers in Flevoland. Het Rijk en de provincie steken er iedere 8 miljoen euro in. De verwachting is dat het fonds dit najaar beschikbaar is.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de formele status van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Horizon Flevoland bevestigd met een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor onder meer verduurzaming, digitalisering en internationalisering van het bedrijfsleven in Flevoland.

Economische structuur versterken

Horizon Flevoland is de uitvoeringsorganisatie van het economisch programma van provincie Flevoland en ondersteunt ondernemers in een duurzame groei. Dit doen zij door het exploiteren en beheren van fondsen en regelingen. Daarnaast verbindt de ontwikkelingsmaatschappij bedrijven met elkaar rondom kansrijke thema’s zoals landbouw, voedsel en de circulaire economie. Ook helpen zij buitenlandse bedrijven met het opzetten van een vestiging in Flevoland en ondersteunen ze Flevolandse bedrijven met internationale ambities.  

Staatssecretaris Mona Keijzer, Gedeputeerde Jan-Nico Appelman en Horizon Flevoland-directeur Marco Smit zijn erg blij dat Horizon Flevoland nu de officiële Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) status heeft gekregen. Deze status betekent de erkenning van een exclusieve relatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en geeft toegang tot nieuwe regelingen voor ondernemers in Flevoland. Een mooi voorbeeld hiervan is de Corona-OverbruggingsLening (COL), die reeds door Horizon Flevoland wordt uitgevoerd.