Digitale dorpspleinen voor verbinding

Marknesse - Bij Boerderijherberg Lavandula zijn onlangs de nieuwe websites van de dorpen Luttelgeest, Kraggenburg en Marknesse officieel gelanceerd door wethouder Marian Uitdewilligen.

De websites zijn al enige tijd klaar, maar door Corona moest de officiële lancering worden uitgesteld. De websites zijn het resultaat van het Leader-project ‘Digitale Dorpspleinen in de Noordoostpolder’, mede mogelijk gemaakt door Gemeente Noordoostpolder, Mercatus en Rabobank Noordoostpolder.

Het primaire doel van het project is digitale verbinding en aandacht voor zorg en welzijn binnen het dorp; het creëren van een online plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en ziet wat er in het dorp te doen is en waar je hulp kunt vinden als je een klus niet zelf meer kunt klaren. En een plek waar organisaties een platform hebben om contact te leggen met de inwoners, iets waar Mercatus inmiddels al gebruik van maakt door dorpsspecifiek nieuws te delen.

OZO

De nieuwste ontwikkeling die op de dorpspleinen wordt aangeboden is OZO Verbindzorg. Met OZO Verbindzorg maken mensen die zorg nodig hebben, zelf een dossier aan en delen dit met zorgverleners, familie en mantelzorgers. Het gebruik van deze mogelijkheid wordt op dit moment geïntroduceerd en gestimuleerd door de gemeente.

De dorpspleinen blijven zich ook op andere onderdelen ontwikkelen. Het project loopt nog een aantal maanden, dus dorpen die ook een digitaal dorpsplein willen, kunnen nog aansluiten. Meer informatie over dit project, Else Vlieland, tel. 06-33662504.