Resultaten vierde corona-enquête GGD-RIVM onder Flevolanders bekend

Lelystad GGD Flevoland heeft de resultaten bekendgemaakt van de vierde ronde van de enquête onder Flevolanders over intentie en daadwerkelijk gedrag rond corona.

Moeite met anderhalve meter afstand

De vierde vragenlijst van het RIVM-GGD onderzoek is ingevuld door 2.356 Flevolanders. Bijna driekwart van de ondervraagden (73%) geeft aan zich te laten testen bij klachten, 8% geeft aan het niet te doen en 19% weet het niet. Hoe ouder mensen zijn, hoe meer ze de intentie hebben zich te laten testen (16-24 jarigen 59%, 25-69 jarigen 73%, 70+ 78%). Van de mensen die coronagerelateerde klachten hebben, zegt echter 9% zich te hebben laten testen. In toenemende mate hebben mensen moeite om anderhalve meter afstand te bewaren.

Moeilijkse momenten

Het wordt voor mensen steeds moeilijker om anderhalve meter afstand van een ander te houden in situaties waarin dat wel zou moeten. Bij de eerste meting (17-24 april) hield 73% nog voldoende afstand, bij de vierde meting (17-21 juni) is dit 61%. De moeilijkste momenten op afstand te houden zijn bij het boodschappen doen (44%), het buitenshuis werken (46%) en bij het samenzijn in een groep van meer dan vier (51%).

Bij coronagerelateerde klachten gaat 78% van de ondervraagden naar buiten om boodschappen te doen of een rondje lopen. Bij mannen is dit 84% en bij vrouwen 75%. De helft van de mensen met klachten ontvangt bezoek.

Berichtgeving nauwgezet volgen

Zes op tien volgen berichtgeving over corona nauwgezet Zestig procent volgt vrijwel altijd het nieuws over het coronavirus en 29% volgt het soms. Veel mensen (80%) lezen online informatie over het virus. Belangrijke sites zijn websites van de overheid, landelijke nieuwswebsites, landelijke krant digitaal, regionale krant digitaal en facebook. Op Facebook lezen de mensen vaak berichten van de overheid of van een landelijke nieuwsbron. Ongeveer de helft van de mensen die informatie over corona lezen op Facebook leest dit op een persoonlijke post of in commentaren van anderen.

Kritische meningen

Vrijwel iedereen (92%) heeft wel kritische meningen gehoord of gelezen over hoe goed de corona gedragsmaatregelen werken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bijna twee derde (62%) legt het naast zich neer en volgt de adviezen van de overheid. Ongeveer kwart weet hierdoor niet wat ze moeten doen. Achttien procent is hierdoor minder gemotiveerd om de maatregelen op te volgen.

Vier op de tien ondervraagden zijn niet van plan om op vakantie te gaan. Bijna een derde gaat in Nederland op vakantie en bijna één op de vijf gaat in Europa op vakantie. Vrijwel niemand zegt buiten Europa op vakantie te gaan. Ongeveer één op de tien ondervraagden weet het nog niet.

Laten testen bij milde klachten

GGD Flevoland benadrukt het belang van testen indien mensen klachten hebben. Er zijn drie teststraten door de gehele regio waar men via een afspraak terecht kan. Een test is binnen drie minuten gebeurt. Wie klachten heeft als verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk kan zich laten testen op het coronavirus. Via nummer 0800-1202 kan een afspraak worden gemaakt.