Ontwikkelingen op Lelystad Airport

Aangeboden door: pricewise.nl

Lelystad Airport is momenteel veel in het nieuws. Als onderdeel van Schiphol Airport, zijn er grootse plannen met Lelystad Airport. Schiphol wil de luchthaven immers gebruiken voor vakantievluchten die nu nog vanaf Schiphol vertrekken. Het is de bedoeling van Schiphol dat Lelystad Airport zo de Amsterdamse luchthaven kan ontlasten. Maar zo gemakkelijk gaat dit nog niet.

Ontstaan van Lelystad Airport

Toen in de jaren 60 de laatste delen van Flevoland werden drooggelegd, werden er in de polder diverse grasbanen aangelegd. Deze grasbanen werden gebruikt voor vliegtuigen die nodig waren bij de drooglegging. Later werden de grasbanen ook voor andere soorten vluchten gebruikt. Omdat het luchtverkeer toenam, ontstond er behoefte aan een professionele luchthaven die in de toekomst ook zou kunnen uitbreiden. Zo ontstond in 1973 Vliegveld Lelystad. Nog wel erg amateuristisch, want in 1981 waren de verharde landingsbanen pas gereed. De landingsbaan van 1.250 meter werd in 2019 verlengd naar 2.700 meter, om deze geschikt te maken voor grotere commerciële vluchten. Er was ook geen verkeersleiding aanwezig. Deze is er pas in 2019 gekomen. In 1993 werd Vliegveld Lelystad onderdeel van Schiphol Airport, al met de bedoeling om deze te gebruiken voor vakantievluchten. De naam is toen gewijzigd van Vliegveld Lelystad naar Lelystad Airport. 

Huidig gebruik van Lelystad Airport

Tegenwoordig behoord Lelystad Airport tot de drukste Nederlandse vliegvelden voor particuliere vluchten. Dit zijn vluchten van particuliere vliegtuigen en vrachtvluchten. Daarnaast wordt het vliegveld zeer veel gebruikt als trainingsvliegveld. Hier worden piloten van grote commerciële luchtvaartmaatschappijen opgeleid en er zijn nog diverse kleinere luchtscholen en vliegclubs die hun vestigingsplaats hier hebben. In 2018 werden er rond de 103.000 vluchten vanuit Lelystad Airport uitgevoerd. Met de plannen van 

Schiphol zal het aantal vluchten nog verder stijgen, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Politieke besluitvorming

Met het verlengen van de landingsbaan en vestigen van een luchtverkeersleiding is Lelystad Airport gereedgemaakt om uit te breiden. Dit was ook de bedoeling toen Schiphol de luchthaven overnam. In 2015 heeft het kabinet hier ook toestemming voor gegeven. Vanaf 2018 zouden de eerste vakantievluchten van Schiphol overgenomen worden. In 2017 is dit nog eens bevestigd door de Raad van State, nadat milieuclubs hiertegen in het verzet waren gekomen. Alleen rond 2017 ontstond er nieuwe onrust bij omwonenden en bij de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Friesland en Flevoland, vanwege enorm toenemende geluidsoverlast. Uiteindelijk heeft de minister besloten de uitbreiding van Lelystad Airport voor nog onbepaalde tijd uit te stellen. 

Geluidsoverlast

Toename van geluidsoverlast is momenteel nog het grootste struikelblok voor uitbreiding van de luchthaven. Vooral ook omdat vanaf 2023 het luchtruim heringedeeld wordt en vliegtuigen over een langere afstand lager moeten vliegen. Momenteel worden er door officiële instanties allerlei metingen uitgevoerd en ook particulieren kunnen met bijvoorbeeld enkel een sim only-abonnement aan de metingen meedoen. Met een speciale app kunnen particulieren de geluidsoverlast op hun smartphone registreren, waarna de gegevens door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden verwerkt. Zij roept aan zoveel mogelijk particulieren in omliggende gebieden mee te doen voor nog betere meetresultaten. Hoe de resultaten uitpakken is nog onbekend. Momenteel kan Lelystad Airport voor onbepaalde tijd nog niet uitbreiden. Ook de huidige stikstofcrisis lijkt niet gunstig voor het vliegveld, dus de toekomst is nog in het ongewisse.