Stabilisering WW-uitkeringen in Flevoland

Emmeloord - Het aantal werklozen in Flevoland bedroeg eind juni 8.909. Dit waren er 48 meer dan in mei.

Na zeer sterke stijgingen in de vorige maanden, is er in juni juist sprake van een lichte stijging van 0,5%. Landelijk was de daling 0,2%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.850, ofwel 26,2%.

In heel Nederland was de toename van WW-uitkeringen in het afgelopen jaar 23,9%. De grootste stijging in de afgelopen maand zien we in de sectoren horeca en catering (+ 7,7%) en detailhandel (+6,3%). De daling bij de sectoren bouw (-8,8%) en zorg en welzijn (-5,3%) springt het meest in het oog. Hierbij merken we op dat de bouw een relatief kleine sector is. In absolute aantallen gaat het dan ook maar om een daling van enkele WW-rechten.

Detailhandel

De grootste absolute stijging zien we in de sectoren detailhandel (+48), horeca (+48) en uitzendbedrijven (+32).Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk op 3,9%. Daarmee ligt dit percentage in juni nog steeds een stukje hoger dan het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3,2%.