Koophuis wordt nachtmerrie

Marknesse - Harrie en Geke Metselaar uit Marknesse hadden hun zinnen gezet op een gelijkvloerse nieuwbouwwoning aan het Oeverkruid 13 in Marknesse, maar wat een droom was is inmiddels een nachtmerrie.

Daags voordat ze de hypotheekakte in juni zouden tekenen bij de Rabobank, belde de bank dat het niet door kon gaan. Er bestaat namelijk onduidelijkheid over wie eigenaar is van het perceel aan het Oeverkruid, de derde uitbreidingsfase ten zuiden van het dorp. De notaris wil zijn handtekening ook niet onder zo’n akte zetten. 

 

Harrie en Geke dachten dat ze de grond hadden gekocht van de gemeente Noordoostpolder, maar het is onduidelijk of de gemeente wel eigenaar van de grond is. Dat kan namelijk ook Nebo zijn, een tak van het eerder failliet verklaarde Megahome, zo blijkt nu. Megahome zou het gebied aanvankelijk ontwikkelen, maar toen dit bedrijf in 2013 failliet ging, raakte het grondeigendom in nevelen. De Rabobank heeft de grond ‘rechtsgeldig geëxecuteerd’ aan de gemeente Noordoostpolder, laat woordvoerder Eric Lagerwey van de Rabobank weten. Verder doet de bank geen uitspraken omdat de kwestie nog onder de rechter is.

 

Rechter

Nebo zegt echter eigenaar te zijn en heeft destijds een hoger beroep aangetekend, maar de rechter doet er al die tijd niks mee. De gemeente heeft het gebied bouwrijp gemaakt en er staan inmiddels ook al een veertigtal woningen. De uitgifte van kavels is sinds 15 juni gestopt, maar Harrie en Geke zijn niet de enigen die gedupeerd zijn. ‘De gemeente moet ons vrijwaren voor de schade. Dan kan iedereen weer bouwen, maar zij leggen het probleem bij de grondkopers’, zegt Metselaar. 

 

De aannemer had al met hun woning bezig moeten zijn, maar de bouw lijkt nog ver weg. Op 1 oktober moeten Harrie en Geke hun huidige woning aan de Dotterbloem uit zijn. ‘We gaan naar een zorgchalet in Blokzijl. We maken nu veel extra kosten. Het loopt al aardig op, maar het is nog maar de vraag of onze gelijkvloerse woning ooit gebouwd wordt. In dat geval kunnen we ook niet in Marknesse blijven, want hier is niet zo’n woning. We willen hier niet weg omdat ons hele sociale leven hier ligt, maar op deze manier voelt het alsof we het dorp uitgejaagd worden.’ 

 

Kadaster

De gemeente wil wel garant staan voor 150 procent van de kavelkosten, maar volgens Metselaar zijn de Rabobank en Nebo de partijen waar het omdraait. ‘De notaris heeft destijds (2016) niet gecheckt bij het kadaster wie eigenaar van de grond was en had dat toen moeten weten.’ Metselaar stelt dat de gemeente in een kort geding hier opheldering over had moeten vragen. ‘De gemeente doet het echter niet. Wij overwegen dat nu te doen, als onze rechtsbijstandsverzekering dat tenminste dekt, want onze kosten rijzen al de pan uit.’ 

 

De twee houden nog een sprankje hoop, maar zien even niet waar de reddingsboei ligt, die er weer toe zal leiden dat banken en notarissen willen meewerken aan het realiseren van een woning aan het Oeverkruid op grond van de ‘onbekende eigenaar’.

(De gemeente is gevraagd om een reactie, maar de verantwoordelijke wethouder is met vakantie. Een reactie volgt later.) 

Cees Walinga