Antonius gaat zorgvuldig met gegevens patiënten om

Sneek/Emmeloord - De Antonius Zorggroep, met Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland voldoet aan de eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging in de zorg.

Het zogenaamde NEN 7510 certificaat dat de organisatie ontving, is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, die richtlijnen biedt voor de omgang met gegevens, onafhankelijk van de vorm (digitaal of papier). Cliënten en patiënten zijn er door deze certificering van verzekerd dat alleen die medewerkers die hen zorg verlenen toegang hebben tot die gegevens die zij nodig hebben om goede zorg te kunnen bieden.

Trots

‘We zijn trots op de manier waarop onze medewerkers dit hebben opgepikt en ook elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden’, aldus Marcel Kuin, Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. ‘Samen hebben we ervoor gezorgd dat de auditoren ons het certificaat hebben verleend. Onze patiënten en cliënten kunnen erop rekenen dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan.’