‘Verder na verlies van je partner’ zoekt vrijwilligers

Emmeloord - Carrefour zoekt mensen die hun partner hebben verloren, om als vrijwilliger steun te bieden aan anderen die hun partner pas hebben verloren.

Als ervaringsdeskundige weten de vrijwilligers wat de ander doormaakt. Hierdoor heb je aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Dit ervaren de mensen, die alleen zijn komen te staan, als waardevol. Vrijwilliger Janine: ‘Wie zijn partner heeft verloren, krijgt vaak te horen dat hij of zij het verlies zélf zal moeten verwerken. Dat klopt. Maar daar willen wij wel wat aan toevoegen. Het is fijn om een steuntje in de rug te krijgen om het pad te vinden om weer verder te kunnen gaan.’

Iets toevoegen

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de behoefte van de weduwe/weduwnaar. Tijdens intervisiebijeenkomsten met het team van vrijwilligers is er ruimte voor uitwisseling en vragen. Meer informatie vind je op de website www.carrefour.nu .