Regeling kleinschalige energie-initiatieven weer open

Regio - De regeling kleinschalige energie-initiatieven Flevoland is vanaf vandaag weer opengesteld. De subsidie is bedoeld om inwoners te helpen om initiatieven voor energiebesparing, -opwek, -opslag en -distributie te ontplooien.

Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk, of aan het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de genoemde voorbeelden. De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

'Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is wel dat het ideeën ondersteunt', licht Vera Dam, directeur van de Natuur en Milieufederatie Flevoland toe. 'Het is bedoeld als een zetje in de rug voor initiatieven. Aanschaf van producten valt buiten de regeling en ook aanvragen die een of twee huishoudens betreffen worden afgewezen. Maar als Flevolanders zelf creatieve ideeën hebben en collectief iets willen doen met bijvoorbeeld een straat of een wijk, dan is er budget'.

Waarom deze subsidie? De provincie ziet graag dat er ook bottom-up mogelijkheden zijn om de energietransitie te versnellen. Een klein initiatief laten uitgroeien tot iets groters is precies de manier om de overgang naar duurzame energie mét draagvlak voor elkaar te krijgen. Want grootschalige projecten zijn doorgaans klein begonnen.

Kijk voor meer informatie op de subsidiepagina van de provincie Flevoland of ga direct naar de aanvraagpagina voor subsidies. Of kom langs op een van de inloopspreekuren van het Energieloket Flevoland.