KRAGT-taal

Op weg naar een dictatuur? Dat rijmt toch niet met ons vrije westen?

Niettemin valt het mij op dat er steeds meer meningen opgedrongen worden. Je moet dit vinden en dat denken. En dat mag je niet zeggen, maar dit juist wel. Politiek correct zijn! Anderzijds moet alles, heel veel, kunnen. Niets is meer ‘gek’. Maar ik vind sommige ontwikkelingen wel raar en dat is nauwelijks bespreekbaar, dan haalt men onverschillig de schouders op. We dragen geen verantwoordelijkheid voor wat anderen doen en denken, toch? ‘Leven en laten leven’ klinkt goed maar als je buurman elke nacht feest viert en je uit je slaap houdt, wil je dat ‘leven’ graag de nek omdraaien.

Dictator

Bandeloos gedrag is bedreigend voor de samenleving. Dat wordt nu goed gemerkt. Veel geweld en rellen onder jongeren die de politie uitdagen door te treiteren, met messen te dreigen en demonstraties gebruiken om amok te maken. Dat is vragen om een dictator opdat er rust komt want onze overheid kan het niet aan. Maar dan is het middel erger dan de kwaal en leveren we onze vrijheid in.

In de bijbel, in Mattheüs, staat: ‘Doordat de wetteloosheid (het onrecht) toeneemt zal bij velen de liefde bekoelen’. Zien we dit niet met eigen ogen gebeuren? Al dat geweld, de vernieling, het schelden, kortom deze chaos brengt niets goeds tot stand. Daar is geen plaats voor verzoening, toenadering. De demonstraties in Wit Rusland getuigen van een geweldloos protest, daar is nog liefde voor het land. Dat is een goed voorbeeld, maar weerstaat zij de dictator?.

Liefde

Hoe is dat bij ons? Is er nog liefde voor ons land, respect voor de koning? Daar wordt lacherig over gedaan, kom nou, we zijn allemaal gelijk. Maar respect hebben voor elkaar verlangt wel een bescheiden opstelling. Plato leerde dat nederigheid geen vreemde gewoonte van zelfopoffering is. Het is onbaatzuchtig respect voor de realiteit, een van de moeilijkste van alle deugden. Daar zijn we minder goed in. We maken zelf uit wat goed voor ons is en pronken op Instagram, tinder e.a. met onze selfies. Kijk mij, kijk wat ik kan, wie ik ben en wat ik doe. Een constante competitie om de meeste likes.

Waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Ria Kragt

mefkragt@gmail.com