Lelylijn oplossing voor woningtekort

Emmeloord - ​Het CDA Noordoostpolder hield vrijdagavond een thema-avond over wonen in 't Voorhuys in Emmeloord, met als hoofdgast oud-Emmeloorder en Tweede Kamerlid voor het CDA Julius Terpstra.

Wonen is een ‘hot’-item; Er is landelijk een groot woningtekort, we hebben te maken met PFAS en stikstofmaatregelen, starters krijgen moeilijk een toereikende hypotheek met deze huizenprijzen én met de verzorgingsstaat moeten woonwijken zo ingericht worden dat mensen inclusief kunnen wonen.  De verschillende gasten hebben hun licht laten schijnen op dit onderwerp.

Julius Terpstra blikt kort terug. In 2017 heeft toenmalig minister Blok gezegd : “De woningmarkt is af.” Maar op het moment lijkt er maar één taak en dat is meer woningen bouwen en zorgen dat starters weer in kunnen stappen in de woningmarkt. “Met een koopwoning bouw je wat op voor later.” Daarnaast vindt hij dat ook corporaties moeten kunnen bouwen en dat de verhuurderheffing eraf moet. “De regie over waar de nieuwe woningen gebouwd moet liggen bij het rijk”, vindt hij “En ook het ministerie van VROM (wat in 2010 is overgedragen aan andere ministeries) met volkshuisvesting in de portefeuille zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen.”

Gezond

Ton Beurmanjer van Mercatus ziet de wijk en de omgeving van een woning als middel om mensen gezond te houden. Met de woningen van Mercatus dragen ze bij aan woongenot. ‘Samen buurten’ is één van de thema’s, een kleinere tuin, maar wel een parkje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Naast nieuwbouw is Mercatus bezig met verbouw en renovatie om energiebesparend te wonen. De zoektijd is gemiddeld 2 jaar in de Noordoostpolder.

“Dat is een gezonde wachttijd, om zo de mensen in de Noordoostpolder te kunnen laten wonen die dat ook echt graag willen, mensen die iets hebben met de Noordoostpolder.” Beurmanjer stelt dat mensen zich thuis moeten voelen in een wijk en dat doe je bijvoorbeeld aan ‘de Lindelaan’, een straatnaam die aanspreekt. Hij stelt daarom voor om wijken in te richten met door iemand met een sociaal geografische bril.

Sociaal aspect

“Niet de verkeerssituatie moet leidend zijn, maar het sociale aspect” vertelt Beurmanjer de aanwezigen. Mercatus gebruikt zelf graag de (lege) stoel van de toekomst. Wanneer er plannen gemaakt moeten wordt de stoel van de toekomst er van vindt. Ton Beurmanjer gaf deze mee aan  Julius Terpstra. ‘Vraag bij alle plannen die je voor het land maakt aan de stoel van de toekomst hoe hij het ziet’, geeft Beurmanjer mee.

Met het realiseren van nieuwe woningen timmeren Jeroen Oost en Willem van Tilburg van OvT ontwikkeling flink aan de weg. Woningen waarbij een passend plattegrond het uitgangspunt is, dat is waar deze mannen voor staan. Met Startblock zorgen zij voor betaalde en snelle woningen, om iets bij te dragen aan het woningtekort.

“Een wethouder die gaat over Wonen en Sociaal Domein is een goede combinatie”, vindt wethouder Marian Uitdewilligen. “Als wonen goed geregeld is, zijn er sociaal minder problemen”, stelt zij. “Noordoostpolder is geen krimpgemeente, maar wij kunnen onszelf ook niet echt tot de groeigemeentes tellen. Er worden nu 300 huizen gebouwd voor starters en senioren. Een belangrijke beleidsregel in de Noordoostpolder is  ‘rood voor rood’, waar huizen stonden moeten ook weer nieuwe huizen gebouwd worden. De 27 boerenerven waar meerdere huishoudens op gevestigd mochten worden, zijn nu bestemd en daarmee dus ‘op’. De provincie moet toestemming geven voor meer erven met deze bestemming. Opvallend is dat mensen van buiten de polder deze erven kopen en gaan bewonen. 

Lelylijn

Na de pauze volgde het debat. Hier kwam met name de rol van de Lelylijn duidelijk naar voren. Noordoostpolder kan alleen maar bouwen als de Lelylijn er is. En als de Lelylijn er is, welke mensen trekken dan naar de polder? Houdt de polder nog wel z’n eigen identiteit? Of zorgt de Lelylijn er juist voor dat mensen hier zullen blijven of weer terugkeren? Dat studenten en theoretisch opgeleiden niet wegtrekken? Het bouwen van zoveel huizen is een oplossing, maar ook een opgave. Voor het land en voor de polder. Gelukkig heeft Julius Terpstra de stoel van de toekomst mee naar Den Haag.
  

 

 


Gerelateerd nieuws