Ingezonden | Stadsbaken

In navolging op de eerdere publicaties van PVDA-raadslid Rien van der Velde wil ik hierbij mijn ongenoegen uitspreken over het tot stand komen van appartementen prijzen in plan “Stadsbaken” te Emmeloord.

Tijdens de tweede sessie online op 1 juli van OVT Ontwikkeling BV werden na berekening van de aannemer prijzen bekend gemaakt die geïndiceerd werden tussen 225.000 en 275.000 euro. Er volgde een inschrijfproces en toen bleek er veel belangstelling te zijn voor deze appartementen. Dat heeft de ontwikkelaar doen besluiten de prijzen aan te passen. De nieuwe verkoopprijzen per 19 september zijn opeens 240.000 – 335.000 euro geworden.

Een kleine vergissing in het voortraject kan ik mij voorstellen maar 22 % verhoging bij de duurste typen lijkt mij een kwestie van vraag en aanbod, waar dan ook gretig misbruik van gemaakt wordt. Hierbij is zeker een taak voor onze ambtenaren weggelegd om deze praktijken te elimineren.

A. Herder Emmeloord