Green Peace – Green War

Het was weer zover. Green Peace gooide weer met stenen en de overheid stond erbij en keek ernaar. Het lijkt erop dat de grote man van Green Peace Joris Thijssen onaantastbaar lijkt en boven alle wetten is verheven.

Als ik eens een noodstop moet maken en een plasje doe in de berm op een parkeerplaats omdat het echt niet anders kan krijg ik direct een megaboete. Als Joris Thijssen enorme granietblokken gooit in een Natura 2000 gebied en daarmee de levens van vissers die daar hun brood moeten verdienen in gevaar brengt, zegt onze Carola van Landbouw en Visserij dat dat toch echt niet kan en we met Joris om de tafel moeten. Omdat het Green Peace is. Geen boete dus voor een misdrijf. Haar collega’s waren het daar volledig mee eens. En terwijl het gehele kabinet er z.g. schande van spreekt is Joris in Hamburg gewoon weer rotsblokken aan het laden voor de volgende dropping. Niemand die hem tegenhoudt.

Spijkerhard

Organisaties als Green Peace lijken goedbedoelende clubs die veel (valse) sympathie oproepen. In feite zijn zij spijkerhard en gaat hun “ideaal” boven mensenlevens. Dat ziet men helaas wel meer met mensen die idealisme met realiteit hebben verward en daar ook nog ruim voor worden betaald. (alleen al ruim 120 man/vrouw op de loonlijst in Nederland). KLM moet weg (ruim 30.000 werknemers en hun gezinnen de armoede in). De boeren in Nederland moeten “terug naar de natuur” en halveren in aantal (meer dan 20.000 bedrijven en 50.000 banen weg). Armoede terug in de landbouw. Het raakt hen niet. Als zij maar dansend op hun door de Postcode Loterij gefinancierde schip hun hobby kunnen uitoefenen.

Belastingparadijs.

Green Peace International werd in 1971 opgericht door 2 Canadezen. Het hoofdkantoor moest in Amsterdam komen want dat was belastingtechnisch het meest voordelig. Green Peace is fel gekant tegen fiscale faciliteiten zoals bedrijven als Shell en Unilever die benutten. Zelf betaalt zij geen cent belasting en alle donaties zijn ook fiscaal aftrekbaar. Ook schenkingen die zij doen zijn niet belast. Zo betalen wij allemaal, of we nu willen of niet, mee aan de misdadige capriolen van Joris Thijssen. De Postcode Loterij zou zich moeten schamen dat zij zo’n organisatie financiert.

Andere tijden

Nu Corona de wereld verandert en gevestigde ordes en patronen aantast, het besef groeit dat bossen verbranden om kolencentrales op gang te houden niet houdbaar is, en kernenergie en waterstof nu zelfs door de grootste tegenstanders (jawel, de groene lobby en Green Peace) als de enige mogelijkheid wordt gezien om op een aanvaardbare manier onze energiebehoefte veilig te stellen (en de door hen zo vurig gewilde “klimaatdoelen” te halen) wordt het ook tijd voor de overheid om de kern van Green Peace eens tegen het licht te houden, voordat zij, met hun groene companen, het verdienmodel van ons land onherstelbare schade toebrengen. Met name in de landbouw en visserij. Dat raakt ons direct.

Er komt een “moment of truth”. Dan keert het tij en wordt “Green Peace” een “Green War”. En daar zit niemand op te wachten.

Peter N. Blauw