Meer samenwerking bij schuldhulpverlening op Urk

Urk - Gemeente Urk, Stichting Hulp en Steun, Caritas Urk en Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaan meer samenwerking op het gebied van schulphulpverlening.

​De samenwwerking vloeit voort uit een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening voor de periode 2020 - 2022. Partijen hebben dinsdag een handtekening gezet onder de samenwerking over de intenties en hoe de samenwerking vorm krijgt.

Stichting Hulp en Steun voert de schuldhulpverlening op Urk uit. Eén keer in de vier jaar wordt op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  een beleidsplan gemaakt. Dit plan is deze maand vastgesteld door de gemeenteraad en het college. In het plan ligt de nadruk op de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening.

Vroege signalering

Belangrijk onderdeel is het invoeren van preventie en intensivering van vroege signalering van schulden. Gemeente Urk wilde de schuldhulpverlening verbinden aan het sociaal domein en daarom wordt bij de beoordeling meer rekening gehouden met andere leefgebieden zoals WMO en jeugd. Door meer samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties kan de schuldhulpverlening verbeterd worden. Daarom is het beleidsplan mede tot stand gekomen door samenwerking tussen de organisaties.

Dit heeft geresulteerd in de gezamenlijke intentieverklaring die maandag door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties ondertekend is. De organisaties die ondertekenden zijn wethouder Freek Brouwer namens de gemeente Urk, Gerrit Meun, voorzitter Stichting Hulp en Steun, Anne Salomonson namens Caritas en Albert Hilvers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.