Windmolens funest voor het zeemilieu en visserij

Urk - Visserijorganisaties uit onder andere België, Frankrijk, Portugal, Denemarken, Duitsland en Zweden op initiatief van de Nederlandse actiegroep EMK een protestbrief gestuurd naar het Europees Parlement.

Daarin stellen zij eisen die ervoor moeten zorgen dat de status van het mariene milieu niet nog verder wordt aangetast en dat de toekomst van de visserij gewaarborgd blijft.

De Nederlandse vissers en hun Europese collega’s zijn het zat. De Noordzee is veranderd in één grote bouwput waardoor vissers moeten uitwijken en waar gigantische windmolenparken ook nog eens een onderschatte impact hebben op de gezondheid van visbestanden en alles wat daarmee samenhangt.

Bestuursleden van actiegroep EMK zijn erachter gekomen dat veel windmolenparken zonder een betrouwbaar uitgevoerde milieueffectrapportage zijn aangelegd. ‘Allemaal om die klimaatdoelen te bereiken. Daar moet alles voor wijken’, aldus secretaris Cor Vonk. De actiegroep heeft al een tijdje contact met een advocaat aan wie zij het een en ander hebben voorgelegd. Vonk: ‘Nou, dan schrik je hoe gebrekkig die rapportages zijn.’

Grote shovels

In de brief aan Brussel eisen de vissers onder meer een moratorium op verdere bouw van windparken en onderzeese transportkabels en het respecteren van historische visgronden. Ook pleiten zij in de brief op meer onderzoek naar de gevolgen van windturbineparken en de daarbij behorende elektro-transportkabels op het mariene milieu.

Bij het plaatsen van die kabels zijn soms vijf meter grote shovels nodig om de bodem uit te graven, waardoor de bodemstructuur verwoest wordt. De vissers stellen dat er eerst gedegen onderzoek gedaan moet worden alvorens de energiesector groen licht krijgt om een windmolenpark aan te leggen. Zij vinden dat het voorzorgsbeginsel in acht genomen moet worden.

Positieve reacties

Door visserijorganisaties uit andere lidstaten erbij te betrekken, hopen de bestuursleden van EMK dat hun noodkreet aankomt bij het Europees Parlement. ‘We zijn al een tijdje bezig om dit op de rails te krijgen. VisNed en Vissersbond hebben de brief ook ondertekend. En de buitenlandse organisaties reageerden overwegend positief. Alleen het Verenigd Koninkrijk gaf niet thuis. Die hebben het te druk met de Brexit en willen dus weinig met de rest van de EU’, zo legt EMK-voorzitter Dirk Kraak uit. Het bestuur heeft heel veel zelf geregeld en dat vaak ook terwijl de mannen op zee werkzaam waren. Omdat internet ook op zee steeds beter wordt, hebben zij veel research kunnen plegen naar het reilen en zeilen van de energiesector.