Groen licht en 4 ton voor aardgasvrij Nagele

Nagele - Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder hebben een deel van de rijkssubsidie die beschibaar is voor aardgasvrije wijken beschikbaar gesteld aan het project Energiek Nagele, die daarmee de eerste fase kan starten.

Het gaat om een bedrag van 413.603 euro dat in twee termijnen (200.000 dit jaar en 213.603 euro in maart 2021) overgemaakt wordt aan de Coöperatieve vereniging Energiek Nagele voor de realisatie van een aardgasvrij dorp (Nagele in Balans). Nagele is daarmee voorloper. Met de toegezegde bedragen is het vrijwel zeker dat de schop begin 2021 de grond in gaat. Woningen aan de Ring en het voormalig schoolgebouw de Acht zijn als eerst aan de beurt.

Gasloos wonen

Op de daken van de woningen komen slimme warmtecollectoren die in de zomer de warmte opwekken en opslaan in een ondergrondse seizoensbuffer. Zo is er in de winter voldoende warmte om de huizen te verwarmen en te koken. Koken en verwarmen op gas is daarmee verledentijd. Het kernproject vindt plaats bij de rij van 8 woningen aan de Ring en voormalig schoolgebouw de Acht.

Daarna is het de ambitie om in heel Nagele gasloos wonen te realiseren. Samen met de gemeente en Mercatus werkt Energiek Nagele op dit moment aan de voorbereiding van deze eerste fase. De bewoners van de 8 woningen zijn heel belangrijk. Binnenkort is er voor elke bewoner een individueel gesprek met de projectleiding over het project.

Lange adem

Energiek Nagele is onderdeel van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken van het ministerie van BZK. Het voornaamste doel is wijken versneld aardgasvrij te maken en kennis- en leerervaringen op te doen in de diverse proeftuinen. ‘Achter de schermen werken we al lange tijd intensief en zorgvuldig naar het moment dat de schop in de grond gaat. Inwoners merken daar niet zo veel van, behalve dat er zo nu en dan een informatieavond is. Toch blijven de mensen heel belangstellend en doen graag mee. Het is bijzonder dat Nagele zichzelf opnieuw op de kaart weet te zetten, nu met toekomst bestendig wonen als aardgasvrij dorp’, vertelt projectleider Rutger Bergboer.

Voordat de collectoren op de daken kunnen, vindt er eerst een renovatie van het dak en de dakrand plaats. Deze wordt in originele staat hersteld.

www.energieknagele.nl