Condensdrogen: fors hogere opbrengst dankzij maximale controle

Emmeloord - Voor aardappeltelers is het behoud van de kwaliteit van de aardappel tijdens de bewaring essentieel. Hoe langer de kwaliteit van de aardappel behouden blijft, hoe meer ruimte er is om zelf het juiste verhandelmoment te kiezen en daarmee de winst te maximaliseren. Condensdrogen is een uitstekende methode voor aardappelbewaring met de langste houdbaarheid en zonder kwaliteitsverlies.

Het begon ooit als een uniek systeem voor het buitenlucht onafhankelijk bewaren van uien. Met condensdrogen werd het mogelijk uien tweemaal zo snel te drogen. Inmiddels bewijst condensdrogen zich ook in de aardappelbranche. De cijfers liegen er namelijk niet om: tot wel minder dan 3% gewichtsverlies, veel lagere energiekosten (tot wel 80%) en een fors hogere opbrengst door een beter product met minder rotnesten. Niet voor niets ziet ENGIE dan ook een duidelijke toename in de vraag naar condensdrogen. Zeker na het natte najaar van 2019, dat veel agrariërs noopte om nieuwe keuzes te maken.

Buitenluchtonafhankelijk

Condensdrogen is een techniek waarmee agrariërs niet langer afhankelijk zijn van de buitenlucht bij het drogen en bewaren van hun producten. De condensdroger is feitelijk een koude- en warmte-installatie in één. Hij brengt de lucht tot onder het condensatiepunt, waardoor veel vocht kan worden afgevoerd en producten worden gedroogd. De warmte die vrijkomt bij het koelproces gebruikt ENGIE weer om het product op temperatuur te houden. Daarnaast is het systeem uitgevoerd met een warmtepomp, om partijen te kunnen opwarmen. Het gehele systeem wordt bestuurd door een in eigen huis ontwikkeld besturingssysteem, dat zowel ter plaatse als op afstand via pc of smartphone te bedienen en te contoleren is.

Met het gesloten systeem zijn de bewaarcondities, zoals de luchtvochtigheid en temperatuur, volledig te controleren. Hierdoor treedt er veel minder kiemvorming op en is voor uien zelfs geen extra kiemremmer meer nodig. Dit maakt condensdrogen ook voor biologische telers zeer interessant.

Constant bewaarklimaat

‘Condensdrogen maakt het mogelijk om een constant bewaarklimaat te realiseren binnen de cel. Dat is belangrijk voor de rust van het product’, legt Marcel Bennink, bewaarspecialist bij ENGIE Refrigeration, uit. ‘Een rustig product ademt minder en droogt minder uit. Daarnaast zien we ook dat er door deze optimale bewaaromstandigheden veel minder verspreiding van rotnesten plaatsvindt. De slechte knollen drogen namelijk helemaal in, waardoor niet je hele partij verloren gaat.’

Bewezen succesvol

De investering in een gloednieuw systeem kan spannend zijn. Diverse akkerbouwers hebben de stap al gezet en het systeem heeft zich ook het afgelopen bewaarseizoen weer meermaals bewezen. Bijvoorbeeld bij de teler die zowel uien als aardappelen bewaart en eerder voor zijn uien al voor condensdrogen koos. Nadat hij zijn aardappelen niet gedroogd kreeg tijdens het natte najaar, zette hij het systeem ook in voor deze aardappeloogst. Binnen een paar dagen waren er al goede resultaten zichtbaar: hij had weer grip op de partij.

Doorontwikkeling

Condensdrogen is inmiddels niet meer uniek in de markt. Maar niet ieder systeem is even up-to-date en gestoeld op de juiste kennis. ENGIE Refrigeration blijft doorontwikkelen: ‘We leren nog iedere dag van ervaringen bij onze klanten en blijven samen met hen onze systemen optimaliseren. Daarnaast trekken we lering uit ervaringen in andere branches die relevant kunnen zijn voor de agrarische sector. Zo komt de techniek van condensdrogen eigenlijk uit de kaasindustrie, waar het bewaarklimaat nog nauwer komt dan in de agrarische sector. We weten dus heel goed wat we doen.’