INGEZONDEN | Triest

Ik was donderdag bij de lezing van Stichting Ongeland in de bibliotheek in Emmeloord. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen over de crashpalen, bijvoorbeeld over die bij Marknesse. Die hoort daar niet te staan, maar de stichting blijft vasthouden aan foute gegevens.

Op de vraag naar het hoe en waarom van de palen met een vliegtuig erop, gaf de voorzitster van deze Stichting, mevr. A. Doppert, een goede uiteenzetting. Op de vraag of er ook nog een update komt van deze crashpalen, werd het antwoord zeer warrig. 

Niet Marknesse maar Tollebeek

“Nog niet alle gegevens, kostenplaatje” en nog wat andere vaagheden. Het is zo ongelooflijk jammer dat Stichting Ongeland op dit gebied nog steeds niet over haar eigen schaduw heen wenst te springen. Bij Marknesse staat, bij perceel N34 aan de Oosterringweg, een crashpaal die daar niet hoort te staan. Na nieuw verworven gegevens, blijkt het betreffende vliegtuig nabij Tollebeek te zijn neergekomen.

Hiermee geconfronteerd, riep mevr. Doppert op om alle bewijsstukken aan te leveren, waarna Ongeland het zou gaan bestuderen. Voor een leek zou dit een juiste oproep zijn. Ware het niet dat alle gegevens haar al meerdere keren op een presenteerblaadje zijn aangereikt. In de Noordoostpolder van 20 november 2018 wordt een algehele duidelijk uiteenzetting van deze crash besproken. Inclusief bronvermelding van de nieuwe gegevens. 100% duidelijkheid.

Ongelijk

Onvoorstelbaar dat Stichting Ongeland halsstarrig vast blijft houden aan haar eigen ongelijk. En niet even de moeite heeft genomen om de website te bezoeken waar de juiste gegevens onomstotelijk vast te stellen zijn. Zij weten ook dat op de site van Historisch Marknesse in Woord en Beeld (http://www.historischmarknesse.nl/vliegtuigwrakken/)  het hoe en waarom van deze foutieve identificatie beschreven staat. Nu, bijna 2 jaar later, had men in ieder geval de eigen website aan kunnen passen.

De crashpaal aan de Oosterringweg nabij Marknesse is (achteraf gezien) dus echt fout geplaatst. Deze fout wordt weer overgenomen door derden die deze informatie gebruiken voor werkstukken, (scholen)  lezingen, voorlichting, websites enz. Nabestaanden bezoeken wellicht de verkeerde crashplaats. Op deze manier werkt de Stichting Ongeland willens en wetens mee aan het verspreiden van onvolkomenheden in de weergave van onze geschiedenis. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! Wie wordt er met deze houding nu een dienst bewezen?

Foute voorlichting

Zeker niet Ongeland zelf. Niet de belangstellenden die fout voorgelicht worden. Niet de mensen die ook crashes onderzoeken en best mee willen denken. En zeker niet voor “those who lost their lives for our future”. Naast al het goede werk dat Stichting Ongeland zeker ook doet, is het jammer te constateren dat men op geen enkele manier fouten wil erkennen. Geruzie over crashpalen betreffende de luchtvaartoorlog boven ons grondgebied, waarbij zoveel jonge mensen hun leven lieten. Het doet zo’n afbreuk aan dit mooie initiatief. 
In en in triest. 

A. Nijdam-Burger, Marknesse