Het Klavier wil onafhankelijke betaalde beheerder

Rutten - Nog een paar maanden tot multifunctionele accommodatie (mfa) Het Klavier in Rutten opent. Er is acht jaar lang hard aan gewerkt. Stichting MFA Rutten start nu de zoektocht naar een beheerder.

‘Toen in 2011 de zoveelste eigenaar van dorpshuis De Stiepe ermee stopte en het dorp in een loods een tijdelijk dorpshuis startte, zag Vereniging Dorpsbelang Rutten hoe kwetsbaar de situatie was.’ Henriëtte Verheggen, voorzitter van Werkgroep MFA Rutten, blikt terug. ‘Veel van de dorpsgebouwen waren verouderd. Bovendien waren er twee bars in het dorp; in dorpshuis De Stiepe en in de sportkantine. Voor de leefbaarheid van het dorp zou alles onder één dak beter zijn.’

Alles onder één dak blijkt ook de wens van veel Ruttenaren die met Dorpsbelang gesprekken voeren om een dorpsvisie te ontwikkelen. ‘In 2012 start de gemeente de Pilot Kindcentra en Rutten is pilotplaats. De scholen gaan hierdoor intensief samenwerken met kinderopvang en peuterspeelzaal. Een mooie voorbereiding op samenwerken binnen een mfa. Ondertussen lobbyt Dorpsbelang voor een mfa bij gemeente en onderwijs en uiteindelijk gaan die akkoord.’

Gesprekken en hobbels

Marc Kalkdijk, lid van Werkgroep MFA Rutten en voorzitter van voetbalvereniging RKO, vult aan: ‘Er volgen vele gesprekken met scholen, kerken, sportverenigingen en verenigingen die gebruikmaken van het dorpshuis. De twee kerken besluiten in goed overleg niet verder te gaan met het traject. De deur blijft voor hen altijd openstaan. Dorpsbelang onderzoekt intussen welke locaties in het dorp geschikt zijn en of er één of meerdere vestigingen moeten komen. Met een grote stemming op 14 januari 2015 bepalen de Ruttenaren dat er één locatie moet komen op of in de buurt van het sportterrein.’

Er stroomt een positieve energie door Rutten, maar er zijn nog veel hobbels te nemen. Henriëtte: ‘De gemeente berekent dat een mfa financieel niet haalbaar is. Ook kan De Stiepe in de toekomst een struikelblok vormen. Na veel gesprekken ontstaan er toch mogelijkheden. De gemeente koopt De Stiepe, daarmee is een concurrent weg en is er ruimte voor appartementen.’

Groen licht

Opnieuw wordt er veel gerekend en overlegd. In februari 2017 geeft de gemeente groen licht. Rutten moet een flinke financiële bijdrage leveren en zal dat deels doen door zelfwerkzaamheid. ‘Inmiddels weten we dat we op de Ruttenaren kunnen rekenen. Er is al heel wat gedaan om het gedeelte zelfwerkzaamheid in te vullen. Fantastisch!’ Ondertussen bezoekt de werkgroep andere multifunctionele centra. ‘We willen ontdekken wat voor ons kan werken en wat niet. Eén tip komt in bijna elk centrum terug: zorg voor een onafhankelijke en betaalde beheerder. De ervaring is dat zo’n beheerder zichzelf terugbetaalt, door activiteiten te organiseren die meer omzet genereren dan je alleen met vrijwilligers zou kunnen bereiken. We knopen dit goed in onze oren.’

Zoektocht beheerder

De bouw van Het Klavier wordt eind dit jaar opgeleverd. Het stichtingsbestuur vindt het tijd om een beheerder te werven. Marc Kalkdijk: ‘Het mag een Ruttenaar worden, maar dat is geen must. We zoeken een verbinder die het leuk vindt om activiteiten te organiseren. De beheerder wordt geen veredelde conciërge of schoonmaker en hoeft zelf ook niet continu vrijwilligers te regelen. Daar hebben we andere partijen voor. We zoeken een ondernemend persoon die de agenda beheert, zorgt dat de diverse ruimtes klaar zijn voor gebruik, leuke activiteiten organiseert en een verbindende rol speelt binnen het dorp. Als corona niet te veel roet in het eten gooit, kan de beheerder eind dit jaar beginnen.’ Meer info over MFA Het Klavier op www.ruttennop.nl. De beheerdersvacature staat elders in deze krant.