INGEZONDEN | Greenpeace

Graag reageer ik op de column ‘Green War’ van Peter Blauw in de Noordoostpolder van 30 september 2020.

Na het lezen van het artikel waarin hij een aantal negatieve beweringen over Greenpeace uit, voel ik me geroepen om te reageren. Ik ben een jarenlange supporter van Greenpeace en ik vind hun standpunten nu actueler dan ooit.                                             

De missie van Greenpeace (zie de website) is “dat we vastberaden en inventief in actie komen voor een groene, vreedzame wereld. We nemen het op tegen bedrijven die het milieu schade toebrengen en overheden die niet genoeg doen om het te beschermen.  We stellen grote milieuproblemen aan de kaak en stimuleren duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties”.


Misdadig

Blauw schrijft in zijn artikel dat Greenpeace misdadige acties onderneemt, idealisme verwart met realiteit, valse sympathieën oproept, idealen boven mensenlevens plaatst, goed verdienende hobbyisten zijn en mensen bij de KLM en de landbouw in de armoede wil storten. Hij vindt dat de overheid moet ingrijpen bij Greenpeace voordat zij het verdienmodel van ons land onherstelbare schade toebrengen en er een green war uitbreekt.  


Hij schrijft dat Greenpeace misdaden begaat door stenen in zee te gooien. De stenen die Greenpeace plaatst zijn in Natura 2000 gebieden. Dit doen ze om deze gebieden te beschermen tegen de sleepnetvisserij. De exacte coördinaten van de stenen zijn doorgegeven aan de autoriteiten, waardoor vissers uit het beschermde gebied kunnen blijven. Deze actie is door de rechtbank in 2015 goedgekeurd. Van een misdrijf is dus geen sprake.                                                                                                                                                           

Blauw beweert dat ze goed verdienen bij Greenpeace. Op de website van Greenpeace kan men de jaarrekeningen inzien. Voor de 2 directieleden is het salaris 10% lager dan de Beloningsregeling Directeuren 2018 van Goede Doelen Nederland. Verder schrijft hij dat de KLM weg moet van Greenpeace. Dit is niet het geval.

Miljardensubsidie

Greenpeace vraagt de overheid om de miljardensubsidie voor KLM van tafel te halen omdat KLM gewoon door mag gaan met vervuilen. Omdat de overheid dit niet heeft gedaan heeft Greenpeace de overheid opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen. Hierbij krijgt de overheid alsnog de kans om groene en eerlijke voorwaarden aan de steun toe te voegen.

Ook wordt in het artikel gesteld dat Greenpeace voor kernenergie is.  Dit klopt niet. Naast wind- en zonne-energie zien zij waterstof als een mooie mogelijkheid voor de toekomst. Zij zijn medeoprichters van de waterstofcoalitie. Wat betreft de landbouw denk ik dat het inmiddels duidelijk is dat de overstap naar duurzaam moeilijk maar noodzakelijk is. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, de nadelen en risico’s zijn te groot.  Daarvoor voert Greenpeace campagne.

Afsluitend: de green war is al jaren aan de gang. Blauw's visie is volgens mij gericht op de korte termijn en niet meer van deze tijd. Blijkbaar doet het milieu er niet toe, en hoe onze kinderen en kleinkinderen het redden moeten ze straks zelf maar uitzoeken. 

Henk van Hooff, Emmeloord