Online jaarvergadering Dorpsbelang Marknesse

MARKNESSE – Dorpsbelang Marknesse heeft vrijdag voor het eerst in haar geschiedenis haar jaarvergadering online gehouden.

In sportkantine De Punt zaten enkele leden van deze vereniging op afstand en met mondkapje te vergaderen. Dorpsvoorzitter Hans Rommens vond het heel bijzonder om deze wijze te vergaderen en contact te maken met ruim 200 kijkers die vanuit thuis dit op deze wijze mee maakten. De agendapunten werden gevolgd en de dorpsvoorzitter keek eerst nog even terug op het jaar 2019 toen alles nog gewoon was. 

Er werd afscheid genomen van enkele leden die vele jaren hun functie met veel inzet hebben uitgevoerd. En deze functies werden weer ingevuld en hierbij werd nog genoemd dat het steeds moeilijker is om vervanging door vrijwilligers te krijgen. Gelukkig is het deze keer nog weer gelukt en daar zijn ze blij mee. Dit keer was er vanwege tijdgebrek geen Pauze. Daarna volgde de  presentatie   van de update van het Dorps Ontwikkelingsplan of te wel DOP. De voorzitter van DOP dhr. Henk Suelmann legde uit hoe alles tot stand is gekomen, en korte versie hiervan kom in de eerstvolgende uitgave  van de dorpskrant SluisPuntNL.

Digitaal dorpsplein Marknesse

Als volgende punt nog een belangrijk item: presentatie en aftrap van het Digitale Dorpsplein  Marknesse(DDM) dat werd gepresenteerd door Dion Mercuur. Hij vertelde in een boeiend betoog hoe deze site tot stand is gekomen. Ook de werking hiervan werd bekend gemaakt. Het digitale dorpsplein is tot stand gekomen in samenwerking met  Luttelgeest, Kraggenburg, Marknesse,Tollebeek en Ens. Een bijzonder compliment was er voor Luttelgeest die al veel stappen had gemaakt. Op de site staat de hulpvraag centraal, bijvoorbeeld ‘We Helpen’ heeft een centrale rol. We leven in een tijd van mondkapjes en we geen handen schudden. Nu kunnen we ook via DDM elkaar zonder mondkapje begroeten.

Dorpshuis

Peter Beers spreekt namens de Stichting de Marke, een half jaar geleden heeft de bouwcommissie naar andere dorpen gekeken en toen is er een voorlopige tekening gemaakt. Er zijn nu drie groepen actief en de financiering lijkt rond te komen; we hebben goede begeleiding vanuit de gemeente. Peter zit in de groep Pecunia dat betekent; begroting. Hierna lichte Ton de Boer het plan toe; hoe de indeling van het nieuwe dorpshuis zal worden, zoals hoeveel mensen er in zouden kunnen zitten, waar de kantine zou komen en hoe er wordt gedacht over de parkeergelegenheid. De maquette is te zien in supermarkt de Jumbo, waar ook een bus staat om de naam van het nieuwe dorpshuis kan worden ingeleverd. Hier worden drie namen uitgehaald en deze namen worden in de dorpskrant gepubliceerd.   

Rikie Ruis