3500 essen worden geoogst

Bant - In het Kuinderbos is vorige week de houtoogst begonnen. Naar verwachting wordt er dit jaar ongeveer 3000 kuub hout geoogst.

Het gaat om 3500 essen die aangetast zijn door de essentaksterfte. Verder gaat de zaag ook in veel larix die aangetast zijn door de larixbarstkever en fijnsparren waar de letterzetter zich aan tegoed doet. Het oogstwerk wordt op veel plekken gecombineerd met bosrandenbeheer.

Machinaal

Het zagen wordt machinaal uitgevoerd en neemt een aantal maanden in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. De paden kunnen er door de houtoogst tijdelijk minder goed begaanbaar zijn of stuk gereden worden. Het herstelwerk voeren we zo snel mogelijk uit als het werk klaar is en de paden weer goed droog zijn.

Staatsbosbeheer beheert in Nederland 90.000 hectare bos met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en het FSC-Keurmerk staan garant voor duurzaam bosbeheer, met oog voor plant en dier, en met behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden, stelt Staatsbosbeheer.