‘Struweelplan’ voor betere kansen weidevogels

Emmeloord - De gemeenteraad ziet graag dat er rondom de akkers in de Noordoostpolder meer ruimte voor struiken en planten komt.

Daarmee hopen de partijen de polder aantrekkelijker voor weidevogels en klein wild te maken. Ze willen dat het college zich hard maakt voor een ‘struweelplan’, waarbij de provincie subsidie beschikbaar stelt aan agrariërs die willen meewerken.

Vossen

Op de Politieke Unie en VVD na schaarden alle partijen zich achter het amendement van ChristenUnie-SGP, ONS en CDA. Johan Goos van die laatste partij benadrukt wel dat meer ruimte voor struiken niet voldoende is. ‘Er zijn teveel predatoren die alle nesten van weidevogels leeg vreten. Natuurorganisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij het beheer. Dat betekent dat ze af en toe vossen moeten doodschieten.’

De VVD vindt dat het verbeteren van de weidevogelstand vooral een nationaal onderwerp moet zijn. Volgens Aling van ONS zou een struweelplan een ‘hele mooie eerste stap’ zijn. ‘Het kan volgens mij het polderlandschap ook verrijken.’