Mengsels van groenbemesters in opkomst: 'Onze demovelden kunnen enorm helpen'

Noordoostpolder – Groenbemesters zijn niet meer weg te denken uit de agrarische sector. Boeren zaaien al sinds jaar en dag groenbemesters in als bladrammenas, gras, winterrogge of gele mosterd om de bodem een handje te helpen. Nieuw is dat er steeds meer mengsels worden gebruikt voor bodemverbetering. Profytodsd Gewasbescherming liet de mogelijkheden dit seizoen zien op de jaarlijkse demovelden.

Profytodsd heeft ieder jaar twee demovelden in Flevoland en één in Friesland of Groningen. ‘Hier zaaien we de meest voorkomende groenbemesters in, zodat agrariërs kunnen zien wat die precies doen. Daarnaast staan er een paar nieuwe varianten’, legt teeltadviseur en coördinator zaaizaden Jinne Venema van het bedrijf uit.

Dit jaar waren de demovelden bij Creil. Flink wat agrariërs kwamen hier langs met hun adviseur om een kijkje te nemen bij de dertien groenbemesters voor de gangbare en vier voor de biologische teelt.

‘We zaaien vaak een kwart hectare in per soort. Dat geeft de bezoekers een heel compleet beeld van de verschillende mogelijkheden en de functie ervan. Ze kunnen letterlijk even met de schop in de grond om te bekijken wat er gebeurt. Iedere groenbemester werkt weer anders, pakt weer andere problemen aan. Het is daarom verstandig om je daar goed over te laten informeren. Onze demovelden kunnen daar enorm bij helpen.’

Bodem in topconditie

Waarom is het ook alweer verstandig om een groenbemester te gebruiken? Venema: ‘Het helpt de bodem in goede conditie te houden. En een gezonde bodem is de basis voor alles, zeker nu het weer steeds extremer wordt. Het belangrijkste is de aanvoer van organische stof en de opname van mineralen, zodat deze tijdens het najaar en winter niet uitspoelen. Daarnaast ga je een stukje verslemping en wat onkruiddruk tegen.’ Na de teelt wordt een groenbemester ingewerkt en komt er veel verse organische stof in de bodem. Het deel van de organische stof dat in het eerste jaar afbreekt, stimuleert het nuttige bodemleven (schimmels, bacteriën, nuttige aaltjes) en levert voedingsstoffen voor het volgend gewas.

Het deel van de organische stof dat na een jaar niet is verteerd, wordt effectieve organische stof genoemd en breekt maar heel langzaam af. Dat zorgt ervoor dat het organische-stofgehalte van de bodem hoger wordt, waardoor er meer voedingsstoffen en water worden vastgehouden.

Het resultaat? Minder uitspoeling en minder verdroging. Venema: ‘Daarnaast zorgt een hoger organische-stofgehalte voor een betere bodemstructuur. Daardoor is de grond makkelijker te bewerken en kan het gewas het beter doorwortelen.’

Mengsels

Mengsels van verschillende groenbemesters zijn steeds meer in opkomst, verzekert de teeltadviseur. ‘Daar was op onze demovelden ook veel belangstelling voor. Er komt meer en meer vraag naar.’ De mengsels dragen enorm bij aan de biodiversiteit, met name onder de grond in de vorm van schimmels, bacteriën en dergelijke, maar ook zeker boven de grond voor allerlei verschillende insecten en bestuivers.’

Maar voordat je daar aan begint, is het volgens hem belangrijk dat eventuele bodemproblemen eerst worden opgelost.

‘Bij aaltjes bijvoorbeeld, kun je beter eerst een enkelvoudige groenbemester gebruiken. Pas als je dat probleem hebt opgelost, kun je overwegen om een mengsel in te zaaien.’

Een goed advies is daarbij heel belangrijk, verzekert hij. ‘Iedere bodem en iedere teelt heeft weer wat anders nodig. Het is verstandig om je daar goed over te laten adviseren, want er zijn zoveel mogelijkheden. En het ene mengsel helpt misschien de weerbaarheid tegen ziekten en plagen te vergroten, maar kunnen bijvoorbeeld de aaltjes weer stimuleren. Bovendien is het van belang dat de groenbemester zo vroeg mogelijk gezaaid wordt, voor het beste resultaat.’

Deskundig advies

De demovelden van Profytodsd zijn inmiddels weer weg, maar volgend jaar eind juli zullen ze weer te bezoeken zijn. Ondertussen kunnen agrariërs natuurlijk terecht bij de adviseurs van Profytodsd voor een deskundig advies.