Sloepvaarroute Vollenhove - Schokland

Emmeloord - Het college van B&W vraagt uit het ZuiderZee-programma subsidie aan voor een nieuwe vaarroute voor sloepen door de polder, die moet lopen van Vollenhove, langs het Waterloopbos naar Schokland.

Met een vrije sloeproute tussen Vollenhove en Waterloopbos-Schokland sluit de gemeente aan op de sloeptoervaart-netwerken en de vele waterrecreatie rondom de Weerribben-Wieden. Er zijn drie markante punten op de route die van grote toeristische waarde zijn en recreatieve functie hebben: Vollenhove, het Waterloop/ Voorsterbos en Schokland. Met een start (of einde) in Vollenhove wordt het contrast tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ land maximaal ervaren, waarbij de passage van de Voorstersluis een bijzondere ervaring zal zijn, stelt de gemeente.

De route vergt nog nadere uitwerking, omdat de Gieterse tocht richting de oude haven van Schokland relatief smal is en een keerkom mist. Uiteindelijk doel is om met de sloep zo dicht mogelijk bij Werelderfgoed Schokland te komen en daar weer aan te sluiten op wandel- en fietsroutes. De gemeente wil elektrisch varen stimuleren door voldoende (laad)faciliteiten aan te bieden.

Fietspad

Ook vraagt de gemeente een bijdrage voor de aanleg van een recreatief fietspad tussen Nagele en Schokland en het opzetten van een e-bikenetwerk in de gemeente. De totale kosten van de drie projecten worden geschat op ruim 1 miljoen euro. Voor de realisatie is een aanvraag gedaan uit het geldpotje van de ZuiderZeeLijn van € 700.000. De provincie wijst de gelden aan.

Het fietspad langs de Nagelertocht zorgt voor een mooie verbinding tussen het Unesco Werelderfgoed Schokland en architectuuricoon Nagele. Door de natuurvriendelijke oevers die Waterschap Zuiderzeeland aanlegt, ontstaat een aantrekkelijke route.

E-bikenetwerk

Het project E-bikenetwerk maakt nieuwe routes voor elektrische fietsen, die aansluiten bij de fietsknooppunten. Verder komen er stallingsmogelijkheden bij OV-punten en bezienswaardigheden, leenfietsen (e-bikes) en laadpunten, een onlineportal, bebording en promotiecampagnes.

Wanneer de ZZL-aanvraag wordt gehonoreerd, gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van de projecten, in overleg met omwonenden, ondernemers en partners als Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland, Flevo-landschap en Natuurmonumenten.