Peter Prummel over het levenstestament

Emmeloord - Notaris Peter Prummel houdt donderdag 26 november om 19.00 uur een online workshop voor mantelzorgers over het levenstestament.

Wanneer je als mantelzorger gevraagd wordt om de belangen van een naaste te behartigen omdat hij of zij dat zelf niet meer kan, dan is het goed dat je weet waar je 'ja' tegen zegt. Tijdens de workshop geeft notaris Prummel mantelzorgers en hun naasten voorlichting over het levenstestament. De notaris vertelt wat in een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn. Denk hierbij aan vragen als: Wat betekent het als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger? Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen?

Ook is er ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mantelzorg@carrefour.nu of te bellen met Carrefour: 0527 63 00 00.