INGEZONDEN | Misplaatst

Besluiteloosheid ten voeten uit, dat is na twee jaar wel duidelijk voor de ‘misplaatste' markeringspaal ‘NOP 11’ bij kavel N-33, Oosterringweg 5 in Marknesse.

In meerdere artikelen in de Noordoostpolder is dit geval in 2018 al aangekaart. Stichting Ongeland, gemeente Noordoostpolder, Fonds voor Cultuur Participatie en Stichting 4 mei Herdenking Dronten staan als betrokkenen op het bordje vermeld. Wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid?

Gemeente eigenaar  

De gemeente is namelijk eigenaar van dit ‘monument’ en ook één van de subsidieverstrekkers. Stichting Ongeland heeft voortgeborduurd op de eerste 17 palen rondom Dronten, samen met partner Stichting 4 mei Herdenking Dronten een vervolg in de Noordoostpolder gegeven. Niks mis mee. De eerste 30 palen in Flevoland zijn met éénzijdige info geplaatst en grotendeels gebaseerd op de verkregen info via wijlen oud-bergingsofficier van de Klu G.J. (Gerrit) Zwanenburg (1928-2016), dat laat men de buitenwereld telkens weten als er vragen zijn. Komt puntje bij paaltje, dan heeft men helemaal niets om het te onderbouwen.

 

In de Noordoostpolder heeft Gerrit Zwanenburg echter geen enkele berging verricht, laat staan een bergingsrapport opgemaakt. Alle info die hij voor de NOP heeft vergaard, komt van derden en is incompleet. Momenteel staan er 36 vliegtuigmarkeringspalen in Flevoland, waarvan slechts zes met een bergingsrapport opgemaakt door ‘autoriteit’ Zwanenburg.

Voor gepassioneerde WO2-onderzoekers is alles wel duidelijk hoe de vork in de steel zit en de aandachtige lezer heeft ook recht op de ware geschiedschrijving. Bewijsstukken te over dat er rondom Dronten maar wat is aangerommeld en de initiële plaatsing (palen 18-30 in 2013) in de NOP was jammer genoeg uit hetzelfde hout gesneden. Haastige spoed is zelden goed.

Goed nieuws  

Er is ook goed nieuws, de 17 palen rondom Dronten krijgen uiteindelijk een grondige update. Burgemeester Gebben heeft eind 2019 hiervoor een traject uitgeschreven. Door corona is dat danig vertraagd maar medio mei 2021 lijkt haalbaar om de juistheid van de locatie en de tekst te herzien. Saillant detail, vraag je als onderzoeker of buitenstaander bij beide stichtingen naar de aangeleverde info van Zwanenburg dan loopt het spoor gauw dood.

Als je de woorden misschien, waarschijnlijk, aannemelijk, wellicht, etc … tegen komt dan kan (en moet) de lezer zich terecht afvragen ….. klopt dit allemaal wel. Tegenwoordig kan iedereen veel informatie over dit onderwerp, wereldwijd vinden. Niet in vijf minuten, maar als ‘deskundige' leken binnen vier weken het probleem ‘NOP 11’ kunnen oplossen, dan vraag je wel eens af waarom beide stichtingen en gemeentebesturen het niet kunnen bevestigen. De kool en de geit sparen? Voor heel Flevoland is ten minste € 50.000 gemeenschapsgeld besteed aan de palen. Het resultaat anno 2020 is allerbelabberdst. Figuurlijk en letterlijk voor paal staan.

Heeft u aanvullende info over vliegtuigen, dan ben ik dagelijks te bereiken op 0527-242316. Wie kan mij de foto overleggen van een Merlin-Spitfire motor op oplegger, welke is getoond tijdens een open dag voor 'Queen Anne Rutten' in juni 2018 aan de Hopweg 43 (kavel K-47)

Teunis Schuurman Vollenhove

www.teunispats.nl/wo2.htm