Mercatus presteert landelijk erg goed

Emmeloord - Woningcorporatie Mercatus uit Emmeloord scoort hoog op de Aedes-benchmark waarbij vijf prestatievelden worden gemeten.

De vijf prestatievelden zijn: beschikbaarheid & betaalbaarheid, duurzaamheid, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering en het huurdersoordeel. Mercatus behoort tot de landelijke koplopers op het onderdeel beschikbaarheid en betaalbaarheid. Het gaat dan om de relatieve huurprijs en het beschikbare woningaanbod voor de huurders. Het thema duurzaamheid betreft de gemiddelde energie-index en CO2 uitstoot. Ook hier is Mercatus koploper.

De technische kwaliteit en de ervaren kwaliteit van de woningen scoren eveneens hoog. ‘Dat is mooi en is het resultaat van de bovengemiddeld hoge investeringen van Mercatus in onderhoud en verbetering’, reageert Ton Beurmanjer, directeur van Mercatus.

Op twee van de drie onderdelen van de huurderstevredenheid is Mercatus koploper met een 8,1 voor dienstverlening aan nieuwe huurders en een 8,0 van vertrokken huurders. Ten opzichte van vorig jaar een flinke verbetering. Het cijfer 7,8 van bewoners met een reparatieverzoek is gemiddeld in de branche en blijft gelijk aan vorig jaar.

Mooie balans

Ton Beurmanjer: ‘Deze cijfers laten een mooie balans zien tussen onze investering en de tevredenheid van onze bewoner. Het komende jaar staat natuurlijk onze bewoner weer centraal, daarnaast focust Mercatus zich op de thema’s Duurzaamheid, Vitale wijken en Zelfstandig thuis kunnen wonen. Ik ben benieuwd hoe dat zich vertaalt in de cijfers van 2020.’