Omdenken | Bezit

U heeft het vast al vernomen; het Project Deelauto’s in de Noordoostpolder is deze maand gestart. Het is een initiatief van het Netwerk Energieneutraal waaraan ruim 25 bedrijven en organisaties uit onze polder meedoen. Met het doel om bij te dragen om de Noordoostpolder energieneutraal te maken. Het Netwerk heeft 2 belangrijke pijlers; van, door en voor de polder en doen! In de themagroep mobiliteit is dit project deelauto’s ontstaan.

Deelauto

Er staan nu 2 deelauto’s in Emmeloord voor de periode van 1 jaar. Hierbij gaan we ervan uit dat er voldoende interesse is bij bedrijven en particulieren om aan deze proef mee te doen. Vanuit deze uitgangspositie hopen we om het aantal van 2 auto’s uit te breiden naar een groter aantal in dorpen en wijken en zo een duurzame (deel)mobiliteit te bieden die er nog niet is. Vanuit het Netwerk Energieneutraal helpen een aantal lokale partners in de opstartfase, zoals de gemeente, de Energiepioniers, Bol van Staveren en Mobiliteitscentrum Oegema. Het zou mooi zijn als er in elk dorp ook een bedrijf een jaar lang een deelauto financiert; het bedrag is te overzien. (Voor contact en reservering 0651211697 en mobinederland.nl)

Vicieuze cirkel

In het project zijn 2 aspecten verenigd. Het gaat om een -deelauto- dat wil zeggen dat je kunt intekenen op het gebruik van de auto. Je hoeft dus geen eigenaar te worden om hem te gebruiken. Voor mensen die de (1e of 2de) auto niet intensief nodig hebben is dit een toegankelijke en goedkope vorm van autogebruik. Ik moet denken aan het gezegde “bezit van de zaak is het einde van vermaak”. Deze wijsheid wil zeggen dat je geweldig kunt verlangen naar iets nieuws en je er helemaal voor in kunt zetten. Is het éénmaal je eigendom dan vervalt het verlangen en wordt het bezit maar gewoon. Er is dan weer een nieuw verlangen naar bezit nodig. Deze vicieuze cirkel kun je ontlopen door in te tekenen op de deelauto. Je betaalt voor het gebruik terwijl je geen eigenaar hoeft te zijn. Wie voelt zich uitgedaagd om het voor andere luxegoederen ook zo op te zetten?

CO2 uitstoot

Het tweede aspect betreft de CO2 uitstoot. Het zijn elektrische deelauto’s en dat bevordert de doelstelling van het Netwerk om CO2-reductie na te streven. De elektrificering van de mobiliteit is een niet meer te stoppen proces. Voor het eerst in de Europese geschiedenis werden er meer elektrische auto’s geregistreerd dan dieselauto’s. In september was de registratie van de laatste 24,8%. Het aantal geregistreerde elektrische auto’s lag daarboven.

Elektrisch vervoer is pas de eerste stap op weg naar de circulaire economie. Totale recyclebaarheid van het product is het einddoel.

In een recent onderzoek in Flevoland geeft 85% van de jongeren aan positief te staan over meer gebruik van duurzame energie. Zelfs 90% zegt mee te willen denken over de toekomst van energiegebruik. De verrassende kop op Omroep Flevoland meldt “10% voelt zich niet verantwoordelijk om mee te denken”. Mijn kop zou zijn “90% voelt zich wel verantwoordelijk”. Over omdenken gesproken, Hidde!

Henk Tiesinga