IT Sociaal NOP maakt site Urker Zangers

Urk - De Urker Zangers hebben een nieuwe website. De site is in samenwerking met de websitebeheerders ontwikkeld door IT Sociaal Noordoostpolder.

De site urkerzangers.nl is opnieuw vormgegeven en voldoet aan de nieuwste ontwikkelingen op internet. IT Sociaal Noordoostpolder is een verbindende factor tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij en biedt mensen met psychische beperking of andere maatschappelijke kwetsbaarheden een leer-werkplek op het gebied van ICT.

Hier kunnen zij in een arbeidsomgeving leren en werkervaring opdoen waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om door te stromen naar betaald werk of om een opleiding te hervatten. Als leer-werkproject hebben zij de website van de Urker Zangers vernieuwd.