Geen kerstgroepen expo in Stadsmuseum Vollenhove

Vollenhove - Stadsmuseum Vollenhove houdt dit jaar geen tentoonstelling met kerstgroepen.

Het bestuur stelt dat, zeker in deze coronatijd, veiligheid en gezondheid van haar bezoekers en vrijwilligers voorop staat bij het organiseren van een evenement als de kerstgroepenexpositie. Daar het genoemde niet gegarandeerd kan worden, heeft het bestuur besloten deze expositie dit jaar niet door te laten gaan. Het museum blijft gesloten tot medio april 2021. De wisseltentoonstelling “De Poorte Rond” is verlengd tot eind oktober 2021. De kleine expositie over de Tweede Wereldoorlog in Vollenhove en de bevrijding is in april en mei 2021 nog te zien.