Minister De Jonge in juridisch gevecht met curators IJsselmeerziekenhuizen

Den Haag - Een vordering van informatie ondersteund met een dwangsom van maximaal 50.000 euro. Dat is de reactie van minister De Jonge van Medische Zorg op de weigering van de curators van de IJsselmeerziekenhuizen om informatie te leveren over mogelijk financieel wanbeheer en slecht bestuur.

De Jonges inspectie gezondheidszorg doet onderzoek naar de leiding van de failliete ziekenhuizen met vestigingen in Emmeloord, Urk, Dronten en Lelystad. Maar de curators liggen dwars. De Raad van State gaat nu beoordelen of dat terecht is.

Financiële gegevens

De curators willen de financiële gegevens van de schuldeisers in het faillissement van de ziekenhuizen niet vrijgeven. Ze zeggen daarin te worden beschermd door de Faillissementswet. De inspectie wil onder meer bankafschriften inzien. Maar volgens de curators is dat gevoelige informatie over personen of bedrijven. Dat mag in hun belang niet openbaar worden.

Het geschil is nu uitgemond in een juridisch steekspel over de vraag of de inspectie wel bevoegd is om de informatie te vorderen bij de curators. Zij beschikken namelijk over informatie waar de inspectie bij zijn onderzoek veel aan kan hebben. De inspectie eist de informatie met een beroep op meerdere zorgregelingen. Maar volgens de curators geven die regelingen juist niet het recht aan de inspectie om de informatie boven tafel te krijgen. De advocaat van de curators stelt ook dat er een manco is in de regelgeving.

Lessen voor de toekomst 

'Het doel van ons onderzoek is niet gericht op aansprakelijkheid', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'We willen weten welke lessen we er uit kunnen halen voor de toekomst en mogelijke verbeteringen van de wetgeving voorstellen'.

Het viel een van de rechters van de Raad van State wel op dat de curators bij het faillissement van het gerelateerde Slotervaartziekenhuis in Amsterdam wel gewoon meewerkten aan het onderzoek van de inspectie. Een van de curators van de IJsselmeerziekenhuizen stelde dat dit een andere situatie was. Maar ze moest ook erkennen dat de curators van het Slotervaartziekenhuis anders over de regels denken en dus geen probleem zagen in het vrijgeven van informatie.  

'Malversaties, onbehoorlijke gedragingen. Dat is precies waar curators bevoegd voor zijn', meldde de advocaat. 'Als curators onrechtmatigheden aantreffen, dan is het hun taak om de inspectie daarvan op de hoogte te stellen'. Maar een woordvoerster van het ministerie reageerde meteen. 'Als curators toezien, betekent dat niet dat de inspectie als wettelijke toezichthouder geen onderzoek meer mag doen'.

De inspectie kan volgens de woordvoerster ingrijpen als door slecht bestuur de kwaliteit van de zorg in het geding is. Daarvoor is het nu te laat. Het onderzoek van de inspectie komt volgens de advocaat van de curators als mosterd na de maaltijd. 

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.

Verslag: Adrie van der Wel