'Sportakkoord tot leven brengen mooie uitdaging'

Emmeloord - In januari van dit jaar was de kick-off van het sport- en beweegakkoord in de Noordoostpolder. Tijd om te kijken welke stappen zijn gezet. Corona heeft zeker een remmende invloed op de uitvoering van het akkoord. ‘Maar’, zegt sportformateur Ronald Lamsma, ‘we hebben niet stilgezeten.’

Het sport- en beweegakkoord Noordoostpolder richt zich, zo is begin dit jaar door de diverse partijen bepaald, op de speerpunten Inclusief sporten & bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders en Van jongs af aan vaardig in bewegen. Polderbewoners moeten meer bewegen. ‘Samen bewegen naar een gezonde gemeente in 2030’ is het motto. De gemeente en heel veel verschillende, maatschappelijk betrokken partijen moeten dat motto in daden omzetten.

Sinds de kick-off zijn dik tien maanden verstreken. Wat is de stand van zaken?

‘Ik heb met diverse partijen nog gesprekken gevoerd en er zijn werksessies georganiseerd om de ambities verder uit te werken, voordat de lockdown een feit was. Eind juni is het lokale akkoord naar het Ministerie van Sport opgestuurd ter goedkeuring en om de benodigde budgetten te krijgen. Dat is gelukt. Ook de gemeenteraad heeft ingestemd met de drie lokaal bepaalde ambities. In kleinere groepen maken we nu de eerste stappen. En de regiegroep is bijna rond. Belangrijk, omdat we straks moeten gaan bepalen hoe we het akkoord willen gaan uitvoeren.’

Kun je al concrete voorbeelden geven?

‘Nee, nog niet. Ik moet van enkele mensen nog een ‘ja’ krijgen en dan is de regiegroep compleet. De regiegroep is de eigenaar van het akkoord en is een afspiegeling van alle betrokken partijen. Eind deze maand moet de regiegroep voor de eerste keer bij elkaar komen. Vanaf dat moment kunnen we echt aan de concrete uitwerking van het akkoord beginnen: wat is nodig om de geformuleerde visie en ambities uit het sportakkoord uit te voeren?’

En, wat is daarvoor nodig?

‘Ik vind het echt een mooie uitdaging om het akkoord tot leven te brengen, maar het sportakkoord is een middel en geen doel op zich. Het sportakkoord is een aanjaagdocument om meer mensen met plezier te laten bewegen, maar alle betrokken partijen zoals mensen uit het onderwijs, ondernemers, mensen van zorg en welzijn en sportbestuurders moeten er zelf mee aan de slag gaan. Om toch een voorbeeld te geven: je kan denken aan koppeling van het akkoord aan evenementen als de Fish Potato Run en de Triathlon Noordoostpolder. Kunnen die evenementen van toegevoegde waarde zijn om meer mensen in beweging te krijgen?’

Je bent ook mede-organisator en presentator van de sportverkiezingen. Hoe staat het daar mee?

‘Drama. We hadden het theater van ’t Voorhuys al begin dit jaar voor 28 januari 2021 gereserveerd, maar volgend jaar worden geen sportverkiezingen georganiseerd, dat is wel duidelijk. We zijn als organisatie nog niet bij elkaar geweest. Misschien kunnen we er een andere invulling aangeven door het sportakkoord en de sportverkiezingen aan elkaar te verbinden. Dan heb je echt een Avond van de Sport en het Bewegen, waarbij de sportverkiezingen in de latere edities een mooi ingrediënt van de avond vormen. Dat zou ik heel mooi vinden.’

Dus van een andere invulling van de sportverkiezingen gaat het wel komen?

‘We moeten het er als organisatie nog over hebben, maar persoonlijk vind ik dat we zeker wat kunnen en moeten doen. Zo’n avond is een mooi podium om het sportakkoord te presenteren. We kunnen met de datum schuiven, de avond later in het jaar organiseren. Door corona ligt sport grotendeels stil, maar het belang van sporten en bewegen is door de coronacrisis alleen maar duidelijker geworden.’

Het sportakkoord moet nog officieel ondertekend worden?

‘Klopt. Je wilt graag alle mensen die aan de uitwerking en uitvoering van het akkoord bijdragen, en dat zijn er meer dan honderd, bij elkaar hebben. Dat kan nu nog niet. Ik wil die ondertekening niet online organiseren, maar de mensen echt fysiek bij elkaar hebben. Dan kun je de energie en beleving beter overbrengen. De positieve vibe, die ik tijdens de bijeenkomsten begin dit jaar heb gevoeld, wil ik dan ook voelen.’

Harry de Ridder