Sinke verhuist naar pand Rabobank

Emmeloord - Sinke verhuist naar het pand van de Rabobank aan de Deel. Met de verhuizing wordt de weg vrijgemaakt om tot een snellere afronding te komen van de westkant van het centrumplan in Emmeloord.

In goed overleg met de gemeente vindt deze verhuizing plaats zodat de huidige locatie waar Sinke, Vastion en Comsi gevestigd zijn, ontwikkeld kan worden. Op de huidige locatie wordt - als uitkomst van een gewonnen prijsvraag - door bouwbedrijf Roos in samenwerking met projectontwikkelaar NAF een appartementencomplex met commerciële ruimten gerealiseerd. Het huidige pand van Sinke wordt waarschijnlijk net voor de zomer gesloopt zodat daarna de bouw van het complex op de huidige locatie van Sinke kan starten.

Centrumplan

Naar verwachting start de bouw van het nieuwe pand van Sinke op de hoek Onder de Toren – Koningin Julianastraat min of meer gelijktijdig met de start bouw van de appartementen en commerciële ruimten aan De Deel. Hierdoor kan in de tweede helft van 2022 het gehele centrumplan rond De Deel in één keer worden afgerond.