Humanitas: Je hoeft het niet alleen te doen!

De Noordoostpolder bestaat 75 jaar. Dat is een mooi jubileum wat Humanitas Landelijk met hun deelt. De afdeling Noordoostpolder van Humanitas bestaat in 2021 zestig jaar.

“Je staat er niet alleen voor, wij bieden een steuntje in de rug”, dat is het motto van Humanitas. De afdeling Noordoostpolder telt 5 coördinatoren, dat was op 21 april 1961 wel anders toen Humanitas in de Noordoostpolder van start ging als (niet kerkelijke) organisatie met in het begin alleen gezinsverzorging. Ook nu richt Humanitas zich op mensen die het zelf “even” niet redden en het op wat voor manier dan ook moeilijk hebben. Soms zijn dat praktische zaken als het bijhouden van de administratie of het invullen van formulieren, maar ook om “menselijke” zaken als steun bij rouw, het “opvoeden” van kinderen, eenzaamheid of het schrijven van je levensverhaal. Ongeveer 100 vrijwilligers zetten zich wekelijks in voor Humanitas Noordoostpolder. 

Iedereen kent de naam Humanitas, Maar wat die precies doet, is niet voor iedereen bekend. Mensen die door een vrijwilliger van Humanitas zijn geholpen, lopen daar meestal niet mee te koop. Men houdt dit graag voor zichzelf, er komt vaak veel leed en verdriet bij kijken. De vrijwilligers proberen hun steentje bij te dragen in het oplossen van de problemen, waarbij de privacy gewaarborgd is.

Mensen die zich eenzaam voelen, een praatje willen maken. Een vrijwilliger van Humanitas komt voor een bepaalde tijd regelmatig langs. Die aandacht zorgt al voor minder eenzaamheid. Belangrijker is dat de vrijwilliger de hulpvrager stimuleert om een sociaal netwerk op te bouwen. Steeds meer mensen voelen zich eenzaam, zeker in deze onzekere Corona tijden waarin het voor iedereen moeilijk is, ook in de Noordoostpolder.

Sinds 2013 is de afdeling Humanitas Noordoostpolder flink gegroeid, naast toenemende vraag kwam er gemeentelijke subsidie, daarnaast kwamen er meer doorverwijzingen vanuit het “professionele” werkveld, waardoor steeds meer vrijwilligers ingezet moesten worden.
De moeilijke jaren in 2008 (bankencrisis) en de huidige moeilijke tijden geven veel zorgen, relationeel of financieel, waardoor het vaak moeilijk is het hoofd boven water te houden.

Humanitas is een vrijwilligers organisatie die ertoe doet. De vrijwilligers hebben aandacht voor mensen. Dat haalt verdriet en ellende niet weg, maar het draagt wel bij aan het welzijn van de mensen. 

We doen het samen!