Mannenkoor en krant, een goede combinatie

Vanaf de oprichting van het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” (CME) in 1963 is de Noordoostpolder voor het koor een belangrijk medium geweest. De krant was bij uitstek het middel om de polderbewoners te bereiken.

Zo verscheen in  1963 een bericht dat er op 30 augustus een avond georganiseerd werd “om te komen tot de oprichting van een christelijk mannenkoor”. De 26 aanwezigen besloten tot  oprichting over te gaan. Uiteraard werd daarvan verslag gedaan in de Noordoostpolder, wat al gauw nieuwe leden opleverde.
Het CME kon via de krant melding maken van allerlei gebeurtenissen: maandelijks de datum van het ophalen van oud papier, de aankondiging van concerten, radio- en tv-optredens, het verschijnen van LP’s en CD’s enz. Ook was er in 1973 ruim aandacht voor de tv-film die het koor maakte voor de NCRV, waarin allerlei polderliedjes gezongen werden. Tevens verschenen recensies van diverse concerten. Zo schreef H.W.H. een recensie van een lustrumconcert in ’t Voorhuys die hij als volgt afsloot: ”Samenvattend, een avond van veel vreugde voor iemand die van muziek houdt.”
In 1991 maakte het koor een tournee door Canada. Een van de meegereisde gasten was de heer H. W. Hoekstra. Van zijn hand verscheen in de Noordoostpolder een drietal verslagen. “Het koor kwam, zag en overwon”, zo kopte hij in een van de verslagen. Hij sprak van “een onvergetelijke reis.”
Voor het CME is de Noordoostpolder een onmisbaar communicatiemiddel, waar het al 57 jaar gebruik van maakt. Door het virus kunnen we momenteel niet zingen. Als dit weer mogelijk is, zullen we dat via de Noordoostpolder melden. Graag verwelkomen we dan nieuwe leden. 
We zien er naar uit onze mooie koorklank weer aan de polderbewoners te laten horen.