Polderrechtszaken door de jaren heen

Zo’n twintig jaar lang verzorgde Scholtens Advocaten onder de naam ‘Advocatenzaken’ een juridische column in De Noordoostpolder. Daarin hebben we aan tientallen juridische actualiteiten en achtergronden aandacht besteed en ook aan enkele geruchtmakende zaken.

’t Voorhuys
Zo was ons kantoor midden jaren ‘90  betrokken bij het faillissement van ’t Voorhuys. Dat kwam voort uit een huurgeschil tussen de gemeente Noordoostpolder en de toenmalige exploitanten van ’t Voorhuys uit de Randstad. Mr. Harry Scholtens werd in 1995 door de rechtbank als curator aangesteld. Hij zorgde voor de afhandeling van het faillissement, deed de deur op slot en gaf de sleutels terug aan de gemeente. Daarna werden Erik en Joke Hellendoorn de nieuwe eigenaren en werd ’t Voorhuys weer de gezellige huiskamer van de Noordoostpolder.

Dokter Jansenziekenhuis
In 2003 was er van alles aan de hand rondom het Dokter Jansenziekenhuis. De gemeenten Noordoostpolder en Urk spanden samen met het Platform Zorggebruikersbelangen een kort geding aan tegen interimbestuurder Brinkman van de toenmalige IJsselmeerziekenhuizen. Wij vertegenwoordigden daarbij het Platform.

KLM
Zeer succesvol verliep de zaak van een polderbewoner tegen KLM. Een dochteronderneming werd verzelfstandigd en daardoor zouden ook allerlei voordelen uit de KLM CAO verdwijnen. De werknemer won de zaak en kon ook na de overgang aanspraak maken op de KLM CAO, die nog een poos nawerking had. De uitspraak van de rechter werd in 1996 zelfs uitgeroepen tot de best gemotiveerde uitspraak van het jaar en wordt in veel cursussen over CAO-recht nog altijd gebruikt.

Zendmast 
Ook de zaak voor Emmeloorders Joop en Netty Masseus was bijzonder. Zij zagen naast hun erf plotseling een zendmast van Telfort geplaatst worden. Daarvoor was vergunning verleend, maar desondanks moest de zendmast  toch afgebroken worden vanwege onrechtmatige hinder. Dat gebeurde nog in de week na het vonnis van de rechtbank in Lelystad, omdat de rechter ook een flinke dwangsom had opgelegd aan Telfort. 

Polderzaken 
Er zijn ook typische polderzaken te benoemen, zoals zaken over het recht van overpad en conflicten over de kwaliteit en levertijd van agrarische producten als uien, peen en witlof. Scholtens Advocaten is mede daardoor goed ingevoerd in de wereld van de agrarische handel en adviseert daarom ook veel vooraf over goede contracten en leveringsvoorwaarden.

De historie van Scholtens Advocaten
Scholtens Advocaten vormt ook een deel van de historie van de Noordoostpolder. Het eerste deel van die geschiedenis werd eind jaren zeventig  gevormd door een spreekuur van Advocatenkantoor Reinders en Tuin uit Kampen, aan de Korte Dreef in Emmeloord. Later werd dit een zelfstandige vestiging. Mr. Harry Scholtens, de huidige eigenaar van Scholtens Advocaten, kwam in 1988 als jonge advocaat op die vestiging werken. Reinders en Tuin werd Tuin, Scholtens en De Hek, waarna de onderneming in 1998 verhuisde naar de huidige vestiging aan Onder de Toren. In 2002 werd Harry Scholtens eigenaar. 

Voor Scholtens Advocaten werken nu vijf juristen, waarvan een ieder zijn of haar specialisme heeft. De juristen zijn lokaal betrokken. Ze kennen de bewoners, ze zijn op de hoogte van lokale ontwikkelingen. De cultuur van Scholtens Advocaten is dan ook als die van de Noordoostpolder; laagdrempelig, nuchter, betrokken en dienstbaar. 

Op die basis is Scholtens Advocaten voor veel ondernemingen en instellingen de vaste betrouwbare adviseur. Voor de particulier is er de ondersteuning op het terrein van arbeidsrecht en familie- en erfrecht.  

MKB-abonnement 
Een schot in de roos is het  Juridisch MKB-abonnement. Typisch Scholtens Advocaten. Voor een vast bedrag per jaar heeft de ondernemer zijn zaken juridisch goed geregeld. Omdat Scholtens Advocaten veel samenwerkt met ondernemers uit het MKB begrijpt zij heel goed waar deze behoefte aan hebben: snel en gratis telefonisch advies, laagdrempelig en goed bereikbaar. Het MKB-abonnement is daarvoor ideaal.
Ook typisch Scholtens Advocaten is het delen van kennis van nieuwe wet- en regelgeving met haar relaties, via informatiebijeenkomsten en tegenwoordig steeds meer via webinars. 

Scholtens Advocaten maakt met trots deel uit van de geschiedenis van de Noordoostpolder en kijkt op basis van bovenstaande historie met veel vertrouwen naar de toekomst.