Oudste agrarische makelaardij van Flevoland blijft vernieuwend

We schrijven halverwege de jaren ’70, als Jan van der Slikke, besluit om naast zijn werk op het akkerbouwbedrijf aan de Sluitgatweg te Nagele een makelaarsopleiding te gaan volgen.

Van der Slikke sr. wil de periode nadat hij van de boerderij afgaat graag actief blijven en de vrijgekomen tijd nuttig besteden!
“Na het, op 60 jarige leeftijd in 1978, behalen van zijn makelaarsdiploma en de daaraan gekoppelde beëdiging, volgt hij nog een typecursus en start van huis uit met “Makelaardij van der Slikke”
 
Zijn werkzaamheden bestonden voornamelijk uit taxaties van agrarisch onroerende goed, eenvoudig weg omdat in die jaren binnen Flevoland de boerderijen vrijwel allemaal in pacht of erfpacht uitgegeven waren. Handel in grond was er nagenoeg niet.
Van der Slikke stond aan de wieg van de verkoop van agrarische erfpachtrechten, die bij gebrek aan eigendomsgronden verhandeld gingen worden voor agrariërs die uitbreiding van hun areaal zochten. Met de toename van het areaal eigendomsgrond in Flevoland, doordat veel boeren de kans aangrepen om de pacht om te zetten naar eigendom, namen ook de activiteiten van makelaardij Van der Slikke toe en kwam zoon Johan van der Slikke, die inmiddels ook was beëdigd als makelaar na het behalen van zijn diploma, in het makelaarsbedrijf.
 
Toen vader Jan, op hoge leeftijd, per 1 januari 1997, afscheid nam van het makelaarsvak, zette Johan het bedrijf voort onder de naam makelaardij Schokland en sloot zich aan bij branche-organisatie NVM. Omdat de activiteiten toenamen, naast taxaties, bemiddeling bij aan- en verkoop kwam er steeds meer advieswerk op het gebied van onteigening en nieuwe ontwikkelingen zoals windmolenparken, werd werken vanuit huis steeds lastiger. Begin jaren 2000 werd daarom het gebouw van de Rabobank in Nagele aangekocht om daar kantoor te houden.
In 2016 vierde Johan van der Slikke zijn 25 jarig jubileum als beëdigd makelaar, waarbij hij van de NVM, het zogenaamde makelaarsstafje ontving, ten teken van goede naam en faam en onberispelijk gedrag binnen de makelaardij.
 
Door zijn werkzaamheden en de contacten in de onroerend goed branche ontstond bij Johan het idee om een deel van het centrum van Nagele te herontwikkelen, omdat verpaupering van dit gebied dreigde door leegloop van winkels en horeca. Met een ervaren compagnon op stedebouwkundig gebied, richtte hij voor dit doel Schokkererf Vastgoed BV op. 
Binnen de centrumontwikkeling van Nagele, valt ook het kantoor van makelaardij Schokland aan de Noorderlaan 21 te Nagele, dat in 2017 werd verkocht aan de gemeente Noordoostpolder om in 2018 te worden afgebroken. Makelaardij Schokland verhuisde tijdelijk naar de Ploegstraat 7 in Nagele waar het ruimte huurt bij Accura, administratie- en belastingadvieskantoor. Inmiddels is de bouw van het appartementen-/bedrijvencomplex  ’t Schokkererf door Schokkererf BV van start gegaan en Makelaardij Schokland hoopt in de loop van 2021 daar zijn intrek te nemen.
 
Makelaardij Schokland, van oudsher dé agrarisch makelaar van Flevoland, blijft derhalve vernieuwend!
 
Makelaardij Schokland op grond van historie, heden en toekomst
 
Meer dan 30 jaar ervaring in:
 • aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed
 • taxaties agrarisch onroerend goed
 • advisering bij onteigening en planschade
 • (erf)pachtzaken
 • advisering bij wind- en zonne-energie projecten
 • aan- en verkoop (landelijk) wonen
 • taxaties (landelijk) wonen
NVM
Makelaardij Schokland is aangesloten bij de NVM, een waarborg voor handhaving van een hoog kwaliteitsniveau in serviceverlening.
 
All-inclusive en no cure-no pay
Makelaardij Schokland hanteert als één van de weinige makelaarskantoren een All-inclusive principe bij de verkoop van (landelijke) woonobjecten.

Het courtagepercentage bij verkoop is INCLUSIEF:
 • professionele fotografie en inmeting
 • plaatsing op Funda
 • plaatsing op website Makelaardij Schokland
 • complete marketing.
Er worden géén aanvangskosten in rekening gebracht èn … No Cure - No pay! Eenvoudiger, duidelijker en concreter kan het niet en voor Makelaardij Schokland een reden om met reële vraagprijzen naar buiten te komen om zo voor de klant het beste resultaat te behalen!

Makelaardij Schokland
Makelaars met naam in AGRARISCH ONROERDEND GOED
Ploegstraat 7, 8308 AA Nagele, T 0527-652182